4a1a5645e480ad2300-55516352

Vai ir iespējams iegūt pieprasītu un aktuālu specializāciju viena gada laikā?

Mūsdienās darba tirgus mainās samērā strauji, taču pieprasījums pēc profesionāliem un kvalificētiem speciālistiem saglabājas augsts. Tā kā strauji attīstās gan dažādas tehnoloģijas, gan jomas, arī darbiniekiem un darba meklētājiem ir nemitīgi jāpapildina savas zināšanas un prasmes ar darba tirgum un savai jomai nepieciešamo kvalifikāciju, jo aizvien vairāk darba devēju priekšroku dod kandidātiem ar maģistra grādu.

Nav noslēpums, ka tieši STEM absolventi ir tie, pēc kuriem pieprasījums darba tirgū ir īpaši augsts. Taču kuras prasmes tiek īpaši novērtētas, kuras nepieciešams attīstīt, lai sekmīgi spētu pildīt savus amata pienākumus? Šogad publicēts “European Skills Panorama” pētījums, kas balstīts uz Eiropas mēroga darba devēju aptauju, izceļ 21. gadsimta prasmes, kuras darba tirgū tiek īpaši novērtētas STEM absolventiem. Piemēram, darba devēji īpaši augstu vērtē pašvadības, sociālās un emocionālās kompetences un kognitīvās prasmes. Vienlaikus kā ļoti svarīga atzīta arī kritiskā domāšana, problēmu risināšana, kā arī komunikācijas un komandas darba prasmes. Protams, atzinīgi tiek novērtēta arī darbinieka vēlme augt un mācīties, būt atbildīgam, spēja pielāgoties un tikt galā ar stresu, radošums, informācijas un datu pratība, pozitīva attieksme un apzinātība, emocionālā inteliģence un līderība.

discussion

Ne vienmēr visas šīs prasmes var attīstīt bakalaura studiju ietvaros. Nereti tās tiek attīstītas, jau strādājot vai studējot maģistrantūrā. Līdz ar to maģistrantūra ir loģisks turpinājums iegūto zināšanu padziļināšanai un arī nostiprināšanai.

Šobrīd augstākās izglītības iestādes iet līdzi laikam, pašas mācās un sadarbojas ar pasaules labākajām universitātēm, lai šo labās prakses piemēru ieviestu arī Latvijā. Maģistra līmeņa mācības ir ne tikai teorētiskas studijas, tās ir par kopsakarību meklēšanu, profesionālu augšanu, mācīšanos ne vien no pasniedzējiem, bet arī no kursabiedriem, tīklošanos, savu prasmju attīstīšanu pavisam citā līmenī, kā arī jauniegūto zināšanu izmēģināšanu un pielietošanu praksē.

Arī Transporta un sakaru institūts (TSI) aktīvi strādā, lai nodrošinātu atbilstošākos un modernākos veidus, kā sagatavot jaunos speciālistus, kuri būtu pieprasīti un prasmīgi sagatavoti darba tirgum. Šobrīd tiek piedāvātas maģistra līmeņa studiju programmas, kurās studiju process aizņem vien gadu, papildus – diplomdarba izstrāde. Šāds studiju formāts tiek piedāvāts gandrīz visām TSI maģistrantūras programmām, uzsākot studijas jau šajā rudenī. Šī ir lieliska iespēja ikvienam, īpaši strādājošajiem profesionāļiem, pusotra gada laikā paaugstināt savu kvalifikāciju, iegūstot aktuālas, savai profesijai nepieciešamas zināšanas, ieviest jauninājumus savā darbavietā, saņemot pat 2 diplomus (dubultā diploma programmās), un kļūt konkurētspējīgākam darba tirgū.

Dubultā diploma maģistrantūras programma datorzinātnēs ar specializāciju datu analitikā un mākslīgajā intelektā ir izstrādāta sadarbībā ar pasaulē un Lielbritānijā augsti novērtētu Rietumanglijas universitāti “UWE Bristol”. Unikāla iespēja studēt maģistrantūrā datu analītikas un mākslīgā intelekta jomā jau šajā rudenī ikvienam bez iepriekšējām zināšanām un izglītības IT jomā. “Pre-semester” laikā ir jāapgūst nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai vēlāk turpinātu studijas pamata plūsmā. Ja tev jau ir bakalaura grāds IT jomā, studiju process aizņems tikai vienu gadu. Absolvējot šo programmu, iegūsi uzreiz divus diplomus – gan TSI, gan arī “UWE Bristol”.

Lasi vairāk šeit

contact us

raksti mums