staff at table

TSI viesojas Satiksmes ministrijā

18. janvārī Satiksmes ministrijā norisinājās diskusija par starptautiska konsorcija izveidi vadlīniju izstrādei elektriskās aviācijas ieviešanai. Diskusijā piedalījas TSI mācībspēki, kā arī pārstāvis no Hāgas – Helijas universitātes (Haaga-Helia University of Applied Science) – lektors Ivan Berazhny.

Vadlīniju projekta mērķis ir pilnveidot reģionālās attīstības politikas instrumentus, izmantojot pieredzes apmaiņu, novatoriskas pieejas un stiprinot zinātnisko kapacitāti. Projekta pieteikums tiks gatavots atbilstoši Eiropas zaļā kursa politikai ar mērķi līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti aviācijas nozarē. Plānotais projekts apvienos augstskolu pētniekus un aviācijas uzraugošo institūciju pārstāvjus no Somijas, Zviedrijas, Spānijas, Grieķijas un Latvijas.

Sekot jaunākajām tendencēm un jaunumiem aviācijas jomā nozīmē nodrošināt TSI studentiem visaktuālāko izglītības pieredzi avioinženierijā un aviācijas vadībā un ilgtspējībā. Mūsu mācībspēki un programmu direktori ir nozares eksperti, kas pievērš īpašu uzmanību aktuāli notiekošajam aviācijas jomā un aktīvi piedalās dažādos attīstības projektos.

staff

contact us

raksti mums