TSI preses relize_1

Veiksmīgi akreditēta TSI studiju programma “Avioinženierija”!

TSI īsteno akadēmisko bakalaura studiju programmu “Avioinženierija” latviešu un angļu valodās. Programma apmāca gaisa kuģu tehniskās apkopes speciālistus divās specializācijās: Mehānika un Avionika.  

2022.gada 8. jūnijā AIC Studiju kvalitātes komisija pēc konstruktīva, detalizēta un saturiski pārdomāta sagatavošanās un izvērtēšanas procesa akreditēja TSI īstenoto studiju virzienu „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības”, kas ietver bakalaura studiju programmu “Avioinženierija”, uz maksimālo termiņu – 6 gadiem, t.i. līdz 2028.gada 8.jūnijam.

Šī ir viena no populārākajām TSI studiju programmām, kuru īsteno Inženierzinātņu fakultāte un kas gatavo gaisa kuģu tehniskās apkopes speciālistus divās specializācijās – Mehānika un Avionika. Mācības tiek īstenotas latviešu un angļu valodā.

Akreditācijas laikā ciešā sadarbībā ar darba devējiem, nozares ekspertiem un augstskolas programmas absolventiem tika pārskatīts un pilnveidots programmas saturs,  pēc iespējas integrējot mūsdienīgas teorētiskās un praktiskās nodarbības, plaši izmantojot informācijas tehnoloģijas un nodrošinot visaptverošu apmācību procesu nākotnes aviācijas speciālistiem.

Komentējot programmas nozīmību, tās direktore, TSI asociētā profesore, kura vienlaikus ir arī VAS “Latvijas Gaisa satiksme” Mācību nodaļas vadītāja, Monta Aleksandra Lācāne saka: “Mūsdienu mainīgajā un dinamiskajā ikdienā katra diena spēj pavērt durvis jaunām iespējām un kardinālām dzīves pārmaiņām, kas ir vai nu sen lolotu sapņu piepildījums, vai arī negaidīts jauna ceļa sākums. TSI bakalaura studiju programma “Avioinženierija” ļauj iegūt zināšanas, kas nepieciešamas veiksmīga aviācijas speciālista karjeras uzsākšanai, kā arī dod iespēju atrasties vēl tuvāk industrijai, lai jau pašā karjeras sākumā mācītos zināšanas un prasmes pārvērst ilgtspējīgā kompetencē”.

Studiju virzienu akreditācijas process Latvijas augstskolās notiek saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto normu veikt ciklisku akreditāciju. TSI izsaka pateicību AIKA akreditācijas ekspertu grupai, koordinatoriem un Studiju kvalitātes komisijai, un visiem ekspertu vizītes laikā plānotajās sanāksmēs un saziņā iesaistītajiem dalībniekiem.

contact us

raksti mums