Student working at laptop

Studiju kursu pasniedz virtuāla asistente: TSI piedalās vadošo Latvijas augstskolu digitalizācijas iniciatīvā

Aktualizējot Latvijas izglītību pēc pasaules līmeņa standartiem, Eiropas Sociālā fonda projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un​ studiju kvalitātes pilnvara Latvijas Universitātē un​ projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006) ietvaros ieviestas vienotas koplietošanas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augstskolās, pārņemot pasaules augstskolu pieredzi un IKT tehnoloģiju priekšrocības.

Sadarbojoties vadošo augstskolu mācībspēkiem un uzņēmējiem, tika radīta studiju virtuālā asistente “Digne” – pilnībā digitalizēts studiju kurss “Civilā aizsardzība”, kā arī īpaši akadēmiskā personāla vajadzībām pielāgots mašīntulks.

TSI, ka viens no projekta konsorcija dalībniekiem, aktīvi atbalsta digitalizāciju studiju procesā un šī sadarbība liecina par augstskolas pastavīgo attīstību modernizācijas virzienā.

Projektā izstrādātie risinājumi veicina straujāku studiju un IKT vides transformāciju Latvijā, pilnveidojot valsts studiju kvalitāti, padarot to mūsdienīgāku un konkurētspējīgāku pasaules tirgū.

Virtuālāis asistents Digne ir unikāls rīks studentu un mācībspēku atbalstam, kas izmanto jaunākās paaudzes mākslīgā intelekta valodu tehnoloģijas. Tas ir ne tikai tehnoloģisks solis uz priekšu, bet arī jauns skatījums uz izglītību. Studentiem Digne būs īsts mentors izglītības procesā, bagātinot izglītības pieredzi un attīstot studiju kvalitāti. Šis viedais risinājums veido personalizētus progresa datus kursiem, palīdzot sagatavoties eksāmeniem, nodrošinot pastāvīgu motivāciju mācību procesā un sniedzot nepieciešamo informāciju par kursa apmācību organizāciju. Šis virtuālais asistents palīdzēs attīstīt studentu digitālās prasmes, sagatavojot viņus nākotnes darba tirgus prasībām.

– komentē kursa pasniedzējs, viesdocents Dr. psih. Išgalejs Išmuhametovs.

contact us

raksti mums