Container ship with containers

Jaunums: jūras loģistikas vadības specializācija!

Jau šajā vasarā TSI sadarbībā ar Hogeschool Zeeland (HZ) Lietišķo zinātņu universitāti (Nīderlande) piedāvā visiem studēt gribētājiem unikālu iespēju iegūt specializāciju jūras loģistikas jomā stājoties bakalaura programmā “Transporta un biznesa loģistika”!

“Transporta un biznesa loģistikas” studiju programmas direktors un lektors, Mg. oec. Aleksandrs Kotļars saka: “Šī ir multi-disciplināra programma, kas ir vērsta uz inovācijām un ilgtspēju, sniedzot aktuālas zināšanas, prasmes un kompetences, lai organizētu un nodrošinātu labākos transporta un loģistikas pakalpojumus visā pasaulē gan ierastās, gan ārkārtas situācijās.”

Jūras loģistikas vadības specializācija sniedz studentiem iespēju dziļāk iepazīt jūras transporta nozares īpatnības un apgūt prasmes, kas nepieciešamas efektīvas loģistikas procesu vadīšanai. Studiju programmas saturs ir izstrādāts, ņemot vērā reālās nozares prasības un attīstības tendences, tādējādi nodrošinot, ka studenti iegūst konkrētas un vērtīgas zināšanas un prasmes. Pieņemt lēmumu un izvēlēties studēt partneraugstskolā nepieciešams tikai 2. kursā un jaunieši ar labām sekmēm studijās varēs doties uz Nīderlandi pēc 5. studiju semestra un turpināt savu izglītību trīs semestru garumā, kā arī doties profesionālajā praksē Nīderlandē sadarbībā ar Hogeschool Zeeland pētniecības nodaļu un starptautiskiem loģistikas uzņēmumiem. Tādejādi, studenti iegūst kvalifikāciju Eiropas līmenī, un diplomu no HZ Lietišķo zinātņu universitātes.

Šīs sadarbības rezultātā perspektīvākajiem jauniešiem ir iespēja gūt lieliskus sasniegumus un attīstīt savu profesionālo tīklu un potenciālu, paverot plašas karjeras iespējas gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī.

Esi soli tuvāk nākotnei ar TSI!

#StepIntoTheFutureWithTSI

contact us

raksti mums