students

Industrijas – augstskolas sadarbības projekts – jaunie ceļi studentu attīstībai

TSI realizējis inovatīvu sadarbību ar Starptautisko biznesa pakalpojumu nozares asociāciju (ABSL Latvia), piedāvājot studentiem 7 lekciju ciklu “Ievads Starptautisko biznesa pakalpojumu darbībā”, kura ietvaros studenti viena mēneša laikā ieguva praktiskas, ar nozares specifiku saistītas zināšanas. Pēc gala pārbaudījuma nokārtošanas, studentiem piešķirts nozares asociācijas sertifikāts, kas pastiprina konkurētspēju darba tirgū.

“Viens no TSI izglītības modeļa pamatiem ir veiksmīga akadēmisko un praktisko zināšanu apvienošana. Tieši šādu iespēju sniedz sadarbība ar mūsu partneriem un nozares pārstāvjiem – tādā veidā studenti iegūst vērtīgas zināšanas, kas ir aktuālas darba tirgum un karjeras attīstībai. Esam pateicīgi ABSL Latvia par nenovērtējamo ieguldījumu speciālistu sagatavošanas procesā un iespēju studentiem iegūt unikālu ieskatu nākotnes darba dzīvei. ” – Ērika Čepule, TSI Biznesa klientu attiecību speciāliste.

7 lekciju ciklā vieslekcijas tiek veltītas sekojošajām tēmām – SBP centru definīcija un šāda tipa organizācijas pārvaldība, finanšu un grāmatvedības procesa vadība, iepirkumu vadība, personāla vadība, klientu serviss, IT atbalsta centra darbība.

“Lekcijas laikā tika apskatīts IT Service Desk termins kā organizācijas IT atbalsta sākumposms, kas kalpo kā svarīga saikne starp tehnoloģijām un gala lietotājiem. Tas sniedzas tālāk par problēmu risināšanu, nereti ieņemot centrālo lomu, lai nodrošinātu netraucētu darbību, uzlabotu lietotāju pieredzi un veicinātu organizācijas IT infrastruktūras vispārējo efektivitāti. Izpētot Service Desk pārvaldības sarežģītību un iespējas, mēs apskatījām tās galvenās funkcijas, lai nodrošinātu tehnoloģiski pilnvērtīgu darba vidi.” -Timurs Junusovs, viens no 7 lekciju cikla vieslektoriem, Tietoevry TechServices, Biznesa procesu uzlabošanas vadītājs.

contact us

raksti mums