Dronu skola: Sagatavošana tālvadības bezpilotu gaisa kuģu vadītāja sertifikācijai
Kursa mērķis: Apmācības programma tiem, kuri bezpilota gaisa kuģus (dronus) vēlas izmantot savam vaļaspriekam, - atbildīgai, drošai un tiesiskai pilotēšanai! Saskaņā ar 2019.gada 24.maija Komisijas īstenošanas regulu (ES) 2019/947 “Par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām” un personas datu apstrādi (GDPR) Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK) izpratnē, bezpilota gaisa kuģu (dronu), kas aprīkoti ar videokamerām, pilotēšana pieļaujama tikai saņemot tālvadības pilota sertifikātu. Tas attiecināms gan uz izmantošanu komerciālos nolūkos, gan uz lidojumu veikšanu vaļasprieka nolūkos. Bezpilota gaisa kuģa (drona), kas aprīkots ar videokameru, tālvadības pilotam ir nepieciešams sertifikāts, kas apliecina, ka ir nepieciešamā kvalifikācija dronu vadībai, kuri pārraida vizuālo saturu no gaisa. Piedāvājam bezpilota gaisa kuģu (dronu) vadīšanas apmācības, kas palīdzēs sagatavoties un nokārtot eksāmenu, bezpilota gaisa kuģa tālvadības pilota sertifikāta iegūšanai. Ar šo sertifikātu varēsiet pilotēt dronu likumīgi un droši. Nesertificēts tālvadības gaisa kuģa (drona) pilots var saņemt sodu par cilvēktiesību pārkāpumu attiecībā uz personīgo datu drošību, kā arī veselības un dzīvības apdraudējumu.

Informācija par kursu

Kursa sākuma datums: 15.10.2022
Ilgums: 1 diena (8 ak. stundas)
Vieta: Teorija notiek attālinātā režimā; Prakse - individuāli klātienē Lomonosova ielā 1, Rīgā, Transporta un sakaru institūtā (TSI)
Instruktors: Igors Sevastjanovs, Akadēmiskā un profesionālā aviācijas centra (APAC) pasniedzējs
Kursa valoda: angļu, latviešu, krievu
Drone_course_1080_1080
Cena: 220 €

Galvenā informācija

Teorētiska daļa:

– bezpilota gaisa kuģu nozīme aviācijas nozarē

– iepazīšanās ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē bezpilota gaisa kuģu izmantošanu

– dronu uzbūve un vadības pamatprincipi

– bezpilota gaisa kuģu vadības funkciju specifika

– izpratne par iespējamiem draudiem cilvēku un pilotu drošībai

– drošības noteikumi, vadot bezpilota gaisa kuģi

Praktiska daļa:

– lidojumu iemaņu ar bezpilota gaisa kuģi apgūšana virtuālajā vidē

– bezpilota gaisa kuģa vadīšana sertificēta instruktora uzraudzībā

 

 * Kursa nodarbību laiki var mainīties, ja grupa nav nokomplektēta

Pasteidzies! Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - ne vairāk kā 12 cilvēki!

Pieteikties

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100659

contact us

share with the world

raksti mums