Ilgums: 4 nedēļas (32 ak. stundas)
Sākums: 01.11.2022
Ilgums: 4 nedēļas (32 ak. stundas)
Sākums: 04.10.2022
Ilgums: 4 mēneši (64 ak. stundas)
Sākums: 03.10.2022
Ilgums: 4 nedēļas (16 ak. stundas)
Sākums: 19.09.2022
Ilgums: 4 nedēļas (16 ak. stundas)
Sākums: 09.09.2022
Ilgums: 9 mēneši
Sākums: 06.09.2022
Ilgums: 4 nedēļas (32 ak. stundas)
Sākums: 06.09.2022
Ilgums: 2 dienas (9 ak. stundas)
Sākums: 25.08.2022
Ilgums: 4 dienas
Sākums: 18.08.2022
Ilgums: 4 nedēļas
Sākums: 04.08.2022
Ilgums: 5 nedelas (20 ak. stundas)
Sākums: 03.08.2022
Ilgums: 5 nedēļas (20 ak. stundas)
Sākums: 01.08.2022
Ilgums: 32 ak. stundas (4 nedēļas)
Sākums: 01.08.2022
Ilgums: 3 mēneši (52 ak. stundas)
Ilgums: 4 nedēļas (32 ak. stundas)
Ilgums: 5 mēneši (16 ak. stundas mēnesī)
Ilgums: 6 nedēļas (22 ak. stundas)
Ilgums: 1 nedēļa, 8 akad.stundas
Ilgums: 3 tikšanās, katra pa 2 stundām (8 ak. stundas)
Ilgums: 12 nodarbības
Ilgums: 8 nedēļas
Ilgums: 2 mēneši
Ilgums: 4 mēneši

contact us