Excel Basic – 1. līmenis

Informācija par kursu

Kursa sākuma datums: 26.09.2022
Ilgums: 4 nedēļas (16 ak. stundas)
Grafiks: pirmdienās un ceturtdienās, no 18:00 līdz 19:30.
Vieta: online
Instruktors: Mg.sc.comp., Oļvija Komašilova
Kursa valoda: latviešu, krievu
excel kursi
Cena: 180 €

Galvenā informācija

Kursa mērķis:

Apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas, lai spētu orientēties MS Excel programmā, izveidot, rediģēt, saglabāt darba grāmatu, strādāt ar darbalapam un datu apgabaliem. Ievadīt datus un veikt formatēšanu, izmantojot programmu Microsoft Excel. Pielietot MS Excel funkcijas, lai veikt aprēķināšanas un datu apstrādi. Vizualizēt datus, izmantojot diagrammas. Sagatavot dokumentu drukāšanai.

Rezultāti:

 • Atvērt programmu un orientēties tās vidē.
 • Strādāt ar darbgrāmatu, tās darblapām un datiem.
 • Saglabāt darbgrāmatu un atvērt iepriekš izveidotu darbgrāmatu.
 • Strādāt ar darblapas datu apgabaliem.
 • Noformēt darblapas datus un šūnas.
 • Veikt pamatdarbības ar darblapām, darblapas kolonnām un rindām.
 • Veikt aprēķinus, izmantojot formulas un funkcijas.
 • Veikt datu ievadi, rediģēšanu un noformēšanu, izmantojot sērijas un datu formātus.
 • Izmantot dažāda veida adresāciju, šūnu un diapazonu definēto nosaukumus, apstrādājot datus.
 • Izveidot formulas un nokopēt tos.
 • Veikt datu grafisko attēlošanu, izmantojot diagrammas.
 • Veikt izdrukas lapas parametru noteikšanu un drukāšanu.

Mācību kursa saturs:

 1. MS Excel vide. Darba loga elementi.
 • Izvēļņu josla
 • Rīku joslas
 • Formulu josla
 • Informācijas josla
 1. Darbības ar darbgrāmatu:
 • Jaunas darbgrāmatas izveidošana.
 • Darbgrāmatas atvēršana
 • Darbgrāmatas saglabāšana.
 • Darba beigšana Excel vidē.
 1. Darbības ar darbgrāmatas darblapām:
 • Jaunas darblapas pievienošana.
 • Pārvietošanās no vienas darblapas uz otru.
 • Darblapas nosaukuma mainīšana.
 • Darblapas pārvietošana, kopēšana un dzēšana.
 • Darblapas slēpšana un paslēptā parādīšana.
 • Vairāku darblapu iezīmēšana.
 • Darblapu nosaukuma ciļņu atzīmēšana ar krāsu.
 1. Darbs ar šūnām, rindām un kolonnām:
 • Jaunu rindu, kolonnu un šūnu ievietošana un dzēšana.
 • Rindu un kolonnu pārvietošana.
 • Rindu un kolonnu iesaldēšana un atsaldēšana.
 • Rindu un kolonnu slēpšana un paslēptā parādīšana.
 1. Darbības ar darblapas datiem un datu apgabaliem:
 • Informācijas ievadīšana šūnās.
 • Informācijas rediģēšana un dzēšana.
 • Automātiskā šūnas aizpildīšana.
 • Šūnas un apgabala iezīmēšana.
 • Šūnu apgabala un objektu kopēšana, izgriešana un pārvietošana.
 1. Darblapas datu noformēšana:
 • Šūnas datu noformēšana – stils, izmērs, krāsa, lielums.
 • Šūnu formatējuma kopēšana un piešķiršana citai šūnai.
 • Šūnas datu līdzināšana.
 • Šūnu apvienošana.
 • Darblapas kolonnu, rindu un šūnu izmēra maiņa.
 • Šūnas vizuālā noformējuma maiņa.
 • Datu noformēšana, izmantojot datu formātus.
 1. Adresācijas veidi un definēti nosaukumi:
 • Relatīvo, absolūto un jaukto adrešu lietošana formulās;
 • Šūnu un diapazonu definēto nosaukumu izmantošana Name Manager
 1. Aprēķinu veikšana:
 • Aprēķinu veikšana, izmantojot formulas.
 • Formulu kopēšana uz citām šūnām.
 • Šūnu adresāciju izmantošana funkciju veidošanai.
 • Funkciju ievietošana un veidošana, funkciju argumentu norādīšana.
 • Automātisko funkciju izmantošana: SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX;
 • Skaitļu noapaļošanas funkcijas ROUND izmantošana.
 • Excel kļūdu paziņojumi
 1. Datu vizualizācija
 • Stabiņu, līniju un sektoru diagrammas izveide;
 • Diagrammas elementu pievienošana un noformēšana.
 1. Izdrukas lapas parametru noteikšana un drukāšana
 • Datu diapazona mērogošana;
 • Galvenes un kājenes veidošana;
 • Datu diapazona, darblapas un darbgrāmatas drukāšana

Pasteidzies! Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots - ne vairāk kā 12 cilvēki!

Pieteikties

Vairāk informācijas rakstot uz kursi@tsi.lv, Transporta un sakaru institūts, Lomonosova iela 1 – 404.kab., Rīga, LV-1019, Latvija, tālrunis: (+371) 67100659

contact us

share with the world

raksti mums