coursera_27_03

Coursera platformas sasniegumi

Coursera visā pasaulē ir profesionāli atzīta izglītības platforma, kas piedāvā plašu un pieejamu kvalifikācijas paaugstināšanas tiešsaistes mācību kursu klāstu.

Platforma sadarbojas ar vairāk nekā 275 vadošajām iestādēm un organizācijām visā pasaulē un piedāvā dažādus kursus — no praktiskiem projektiem līdz profesionālu kvalifikāciju sertifikātiem, kā arī augstākās izglītības studiju programmu kursiem.

Transporta un sakaru institūts (TSI) veiksmīgi integrē Coursera kursus izglītības procesā, palīdzot attīstīt gan studentu, gan personāla tehniskās un cilvēciskās prasmes un iemaņas, kā arī paplašinot profesionālo kvalifikāciju.

Pirmajā Coursera kursu integrācijas posmā izglītības procesam tika izvēlētas gandrīz 100 programmas, kurās studenti un personāls pavadīja vairāk nekā 1000 stundu, iegūstot unikālas zināšanas un prasmes vairāk nekā 1500 lekciju laikā.

Paplašinot savas profesionālās zināšanas un rādot piemēru studentiem, mūsu akadēmiskais personāls sasniedz lieliskus rezultātus. Piemēram, asoc. profesors Dr.sc.ing. Iyad Alomar ieguva 11 sertifikātus un profesore Dr.sc. administr. Jūlija Stukaļina saņēma 15 profesionālos sertifikātus.

Pēc sniegtajām atsauksmēm, TSI mācībspēki augstu novērtēja zināšanas, kas iegūtas kursos datu zinātņu, datorzinātņu, biznesa jomās un ar tiem saistītās tēmās.

Transporta un sakaru institūts ir pirmā augstskola Latvijā, kas ir ieviesusi Coursera izglītības un studiju procesā. Vairāk lasi šeit.

Apsveicam kursu apgūšanas līderus!  

contact us

raksti mums