TSI studentu publikācijas

Divreiz gadā TSI tiek organizēta studentu konference “Research and Technology – Step into the Future”. Konferences rezultātā tiek izdots žurnāls “Research and Technology – Step into the Future“, kurā tiek publicēti mūsu studentu un viņu pedagogu darbi.

“Research and Technology – Step into the Future”

TSI zinātniski pētnieciskais žurnāls, ISSN 1691-2853, ISSN 1691-2861 (tiešsaistē)

Publikāciju sagatavošana

Redakcijas padomes saraksts

Kontakti:

Dati netika atrasti

contact us

raksti mums