TSI studentu publikācijas

TSI divas reizes gadā rīko īpaši studentiem organizētu pētniecības un akadēmisko konferenci “Pētniecība un tehnoloģija – solis nākotnē” (RaTSif). Konferences rezultātā tiek izdots zinātniski pētnieciskais žurnāls “Pētniecība un tehnoloģija – solis nākotnē”, kurā galvenokārt tiek prezentēti institūta studentu un pasniedzēju darbi.

“Research and Technology – Step into the Future”

TSI zinātniski pētnieciskais žurnāls, ISSN 1691-2853, ISSN 1691-2861 (tiešsaistē)

Sīkāka informācija:
https://ratsif.tsi.lv/

 

Redakcijas padomes saraksts

Kontakti:

Jeļena Rutkovska
Konferenču un pasākumu organizatore/referente
Jelena Rutkovska
+371 67100586

contact us

raksti mums