Studentiem

Ja vēlaties strādāt pie inovatīvu ideju komercializēšanas, piesakieties un iesaistieties iDEAHUB aktivitātēs. Mēs palīdzēsim izveidot komandu, sniegsim atbalstu ideju pārbaudei, prototipēšanai, tālākai izstrādei un komercializēšanai. Projekta īstenošanas laikā Jums būs iespēja arī saņemt stipendiju un cita veida finansiālu atbalstu.

Ideju virzieni:

  • Informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijas
  • Viedā loģistika un transports
  • Digitālā sabiedrība un transformācija

contact us

raksti mums