puptsau_auditorija2

Viesdocētaju lekcijas datorzinātnēs novembrī

No 25.novembra Transporta un sakaru institūtā notiek viesdocētāja Ashish Seth (Indija) lekcijas. Dr Ashish Seth šobrīd strādā par asociētu profesoru School of Computer & Information Engineering INHA Universitātē Taškentā Uzbekistānā, viņam ir vairāk nekā 15 gadu akadēmiskā darba pieredze universitātēs Indijā un Omānā. Dr Seth saka, ka ir svarīgi apvienot kompetenci, atbildības sajūtu un inovatīvu domāšanu turpmākajām izmaiņām, lat atklātu jaunus horizontus sev un saviem studentiem. Tā ir pirmā reize, kad Dr Asish Seth ierodas Latvijā un sadarbojas ar TSI, kopīgās tikšanās laikā ar augstskolas pārstāvjiem bija apspriestas turpmākas sadarbības iespējas, tai skaitā projekti Blockchain tehnoloģiju jomā.

Šajā akadēmiskajā gadā Dr Ashish Seth strādās ar bakalaura programmas studentiem un pasniegs divus studiju kursus –  “Development in NET Environment” un “Logical Programming”. Novembrī viņš uzsāka lekcijas studiju kursā Development in NET Environment, kursa mērķis ir dot studentiem priekštatu par .NET vidi un iemācīt veidot aplikācijas, izmantojot .NET.

No 25.līdz 29.novembrim  viesdocētājs no Lielbritānijas Stefan Hermann Kuhn turpinās lekcijas un praktiskas nodarbības studiju kursā “Intelligent Systems and Deep Mashine Learning”. Dr Kuhn ir pieredzējis specialists mākslīgajā intelektā un citās informācijas tehnoloģiju jomās. Šī ir jau trešā Dr Stefan Kuhn vizīte rudens semestra laikā.

No 27. līdz 29.novembrim TSI turpinās viesprofesora  no Ēģiptes Yasser Moustafa Kamal Abdelmonem Omar Youssef lekcijas un praktiskas nodarbības studiju kursā “Modern Database Technologies”. Šī ir jau trešā Dr Omar Yasser vizīte rudens semestra laikā. Dr Omar Yasser ir asociētais profesors Arab Academy of Science, Technology and Maritime Transport (Ēģipte), pētnieks un pētnieku mentors, vadošais speciālists datu bāžu menedžmenta jomā, kā arī citās datorzinātņu jomās.

Līdz 26.novembrim turpinās viesprofesora  no Portugāles  Shahid Mumtaz lekcijas un praktiskas nodarbības studiju kursā “Smat IoT Services”. S.Mumtaz ir starptautiska līmeņa speciālists elektronikas jomā, un TSI plāno attīstīt sadarbību gan akadēmiskajā, gan zinātniskajā jomā, kopā iniciējot jaunus projektus.

29.novembrī notiks kārtēja profesora  Aliaksandr Puptsau (Lietuva) lekcija studiju kursā “Data Structures and Algorithms”. Dr Puptsau ir Eiropas Humanitārās Universitātes profesors (Lietuva) ar vairāk nekā 20 gadu akadēmiskā darba pieredzi datorzinātnēs un 35 gadu pieredzi zinātniskajā darbā, vairāk nekā 100 zinātnisko publikāciju un 20 zinātnisko un mācību grāmatu autors.

Vairāk informācijas par TSI viesprofesoriem var atrast šeit.

Viesprofesori ir uzaicināti sadarboties ar TSI Eiropas Sociālā fonda projekta “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011) ietvaros.

Kopumā divu gadu laikā (līdz 2020.gada oktobra beigām) projektā ir paredzēti ieguldījumi 676 083,35 euro apmērā, no tiem Eiropas Sociālā fonda atbalsts veido 574 670,85 euro (85%) un Valsts budžeta finansējums – 101 412,50 euro (15%).

contact us

raksti mums