Professors sitting at table

TSI viesojas Poļu universitātes pasniedzēji

Šonedēļ TSI viesojās Kazimira Pulaski tehnoloģiju un humanitāro zinātņu universitātes Radomā (UTH Radom) pārstāvji – profesors Dr.h.c., Ph.D., DSc Zbigniew Łukasik, profesors Ph.D., DSc. Tomasz Perzyński (Transporta, elektronikās inženierijas un datorzinātņu fakultātes dekāns) un Ph.D., Eng. Daniel Pietruszczak (Erasmus+ fakultātes koordinators).

Polijas delegācijas vizīte notika Erasmus+ projekta ietvaros. UTH Radom universitātes profesori gan vietējiem, gan apmaiņas TSI studentiem lasīja lekcijas par tēmām, kas saistītas ar telemātiku, augstāko matemātiku un datorzinātnēm.

Pirms lekcijām UTH Radom profesori tikās ar profesoru Dr.sc.ing. Aleksandru Grakovski, Inženierzinātņu fakultātes dekāna p.i., un tikšanās laikā apsprieda ar STEM izglītību saistītas tēmas.

Lai šis pasākums kalpo par piemēru augstskolu starptautisko attiecību attīstībai un topošajiem speciālistiem nodrošinātu visaugstāko izglītības kvalitāti!

contact us

raksti mums