TSI veiksmīgi noslēdz divgadu akadēmiskā personāla attīstības projektu

Kopš 2018.gada novembra līdz 2021.gada janvārim TSI realizēja projektu “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Nr. 8.2.2.0/18/A/011).

Projekts veicināja augstskolas docētāju kompetenču uzlabošanu – bija pilnveidotas profesionālās angļu valodas zināšanās, kā arī nodibināta sadarbība ar 13 uzņēmumiem, kur vairāku mēnešu garumā stažējās lielākā daļa pasniedzēju.

TSI studiju procesā iesaistīja starptautiska līmeņa ekspertus IT, transporta, loģistikas un aviācijas jomā – projektā strādāja 14 ārvalstu docētāji, ar kuriem augstskola redz turpmākās sadarbības perspektīvas.

Sadarboties ar augstskolu visās fakultātēs bija aicināta jauna zinātnieku paaudze – 8 doktoranti, ar kuriem sadarbība tiks turpināta.

Vairāk informācijas par projektu un TSI viesdocētājiem var atrast šeit:
Par projektu
Par viesdocētājiem

Kopumā projektā ir veikti ieguldījumi ap 670 tūkstošu euro apmērā, no tiem Eiropas Sociālā fonda atbalsts veido 85% un Valsts budžeta finansējums –15%.

contact us

raksti mums