80.vsk

TSI un 80.vsk sadarbība: STEM, zinātniski pētnieciskie darbi, Erasmus+ un mācībstundas

Rīgas 80. vidusskola turpina aktīvi mijiedarboties ar TSI (Transporta un sakaru institūtu), tajā skaitā sadarbojoties saistībā ar mācībstundām par dažādām tēmām. Piemēram, 2024. gada 25. janvārī, 12. klases skolēniem tika novadīta stunda par veiksmīgu projekta prezentācijas izveidi   un publiskas uzstāšanās paņēmieniem.

Veiksmīgi sadarbojoties ar TSI, Rīgas 80. vidusskolas skolotāji un skolēni vienmēr saņem atbalstu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas procesā, ka arī Erasmus+ un STEM projektu atbalstam (semināru vadīšanu, konsultācijas, atvērto durvju dienu un Eiropas zinātniskās nakts pasākumu apmēklējumu, u.c.).

Kopumā, Rīgas 80. vidusskola aktīvi piedaloties Erasmus+ projektos, iepazīstina skolēnus ar STEM zinātnem un zaļo enerģiju. Jau vairāk kā 10 gadus Rīgas 80. vidusskola izmanto Eiropas Savienības izglītības programmas Erasmus+ iespējas,  lai iesaistītu savus skolēnus starptautiska mēroga zinātniskajā darbā. No 2020. līdz 2023. gadam skolā tika īstenots projekts par atjaunojamiem energoresursiem – “Māksla zinātnē, zinātne mākslā ar STEM.”

Projekta mērķis ir popularizēt STEM (tehnoloģijas, inženierzinātnes un dabaszinātnes jomas) skolēnu vidū un iepazīstināt viņus ar atjaunojamās enerģijas un ilgtspējīgas ražošanas ideju. Erasmus+ projektā piedalījās skolēni no piecām valstīm – Latvijas, Itālijas, Turcijas, Spānijas un Ziemeļmaķedonijas.

Piemēram, 2023. gada maijā projekta dalībskolu apmaiņas vizītē Rīgā skolēni un skolotāji viesojās Salaspils saules bateriju parkā, kur uzzināja, kā saules enerģija tiek izmantota ēku apkurei.

Parka inženieris Roberts Katis un administrācijas pārstāve Renāte Brazinska aicināja projekta dalībniekus uz atklātu diskusiju un demonstrēja saules elektrostacijas darbības posmus.

Viesojoties Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un Vides inženierijas fakultātē, projekta dalībnieki bagātināja savu pieredzi un zināšanas, iepazīstoties ar pētniecības laboratorijām, kas saistītas ar saules un vēja enerģiju. RTU pārstāvji runāja par aktuālajiem pētījumiem alternatīvas enerģētikas iegūšanas jomā, par saules paneļu un vēja ģeneratoru konstrukcijām un darbības principiem, ko varēja arī praktiski iepazīt, dodoties izpētīt paraugus, kuri uzstādīti uz RTU Enerģētikas fakultātes jumta.

Projekta dalībniekiem tika organizēta arī ekskursija uz Zinātnisko inovācijas centru “VIZIUM” Ventspilī, kur projekta dalībnieki apmeklēja tehnisko jauninājumu izstādi. Ciemojoties Ventspils Augstskolas biznesa inkubatora tehniskajās laboratorijās,  projekta dalībnieki piedalījās atvērtajā lekcijā, kuru vadīja Ventspils Augstskolas pasniedzējs, Ventspils Astronomijas centra (VIRAC)  zinātnieks Vladislavs Bezrukovs. 

Partneru skolas skolēni un skolotāji apmeklēja Latvijas Tārgales vēja ģeneratoru parku, kas tika atvērts 2022. gada rudenī un saražo aptuveni 155 GWh elektroenerģijas, nodrošinot elektrību aptuveni 50 tūkstošiem mājsaimniecību.

Erasmus+ projekta “Māksla zinātnē, zinātne mākslā ar STEM” rezultātā skolēni izveidoja pētniecības projektus katram enerģijas veidam. Projekta dalībnieki atzīst, ka dalība projektā ļāva jauniešiem labāk izprast, kā darbojas alternatīvie enerģijas avoti, kā var izskatīties  enerģijas ražošanas process, un uzzināt, kā var izmantot alternatīvo enerģijas avotu nākotnē.

Projekta organizatori uzskata, ka līdzdalība šādās iniciatīvās veicina skolēnu  kritisko domāšanu un analītisko prasmju attīstību,  radošumu, māca strādāt komandā,  pilnveido komunikācijas prasmes, kas pozitīvi ietekmē jauniešu nodarbinātību nākotnē.

Skolotāji, kuri piedalījās projektā, varēja apmainīties ar pieredzi mācību modeļu īstenošanā STEM dabaszinātnēs, programmēšanā un robotikas jomās ar mērķi pielietot iegūtas prasmes un pieredzi ikdienas mācību darbā.

2022. gadā Latvija kļuva par vienu no līderēm gāzes saglabāšanā krātuvēs, ko ietekmējuši siltie laikapstākļi rudenī un pārējās aktivitātes, radot risinājumus alternatīvo enerģijas veidu izmantošanā. Protams, motivējošais faktors – glābt arī augstās enerģijas izmaksas, atzina AS direktors Latvenergo tirdzniecība Uldis Mucinieks, ziņots LSM.

Saskaņā ar pārskatīto atjaunojamo energoresursu direktīvu nākamajos 10 gados atjaunojamo enerģijas avotu patēriņš pieaugs par 7% visā Eiropā, un šajā kontekstā ir ļoti svarīgi, lai jaunā skolēnu un studentu paaudze izprot dabisko enerģijas rezervju saglabāšanas nozīmi un piedalās alternatīvu enerģijas resursu izmantošanas programmās un projektos.

contact us

raksti mums