csdc-sdc

TSI rūpējas par studentu drošību!

Transporta un sakaru institūtā (TSI) jaunajā mācību gadā nodarbības norit gan klātienē, gan attālināti. Pirmajā nedēļā jau aizvadītas 193 lekcijas klātienē un 7 lekcijas attālinātā režīmā. Organizējot studijas klātienē, īpaša uzmanība tiek pievērsta epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanai:

– Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanu
– Institūta telpās tiek nodrošināti visi sanitārie noteikumi – telpas un virsmas tiek dezinficētas vienu reizi dienā, ar dezinfekcijas līdzekli, kam noturība ir 72 h
– Katrā stāvā, auditorijās un gaiteņos ikvienam ir pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi individuālai lietošanai
– Katrā auditorijā ir noteikts maksimālais personu skaits, kas vienlaicīgi var atrasties vienā telpā, kā arī vietu skaits auditorijās ierobežots
– Institūta akadēmiskais un administratīvais personāls, esot atbildīgs un ievērojot drošības pasākumus, ir veicis Covid-19 testu
– Tāpat Institūta telpās ir izvietoti plakāti ar atgādinājumu, ka regulāri jādezinficē rokas, jāievēro 2 metru distanci vienam no otra un sliktas pašsajūtas gadījumā neapmeklēt Institūtu

Nepieciešamības gadījumā, lai minimizētu saskarsmes un inficēšanās risku, Institūts ir gatavs veikt izmaiņas nodarbību organizācijā un plānojumā.

Kā arī, atgādinām visiem studentiem, it īpaši, kas atgriezušies no ārvalstīm,  ka visus jautājumus, kas saistīti ar studijām vai iestāšanās procedūru, ir iespēja risināt attālināti. Sliktas pašsajūtas gadījumā ir iespēja sazināties ar Studiju daļu rakstot vai zvanot.

Informācija ja esi bijis vai atgriezies no ārvalstīm

Būsim atbildīgi un ievērosim piesardzību!

Sargā sevi un sev apkārtējos!

contact us

raksti mums