News_30_06_2021

TSI studentiem, pasniedzējiem un darbiniekiem!

Tuvojas noslēgumam šis mācību gads, kad mēs bijām spiesti studēt un strādāt grūtos attālinātas formas apstākļos, un mēs ar cerību raugāmies jaunajā gadā, kad, visdrīzāk, būs iespējams atsākt klātienes studijas. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija gatavo attiecīgus priekšlikumus un procedūras, un sagaidāms, ka jau jūlijā Ministru kabinets dos atļauju augstskolu darbam klātienes režīmā sākot ar 1. septembri.

 

Jaunajā mācību gadā augstskolām būs jāizvēlas optimālas studiju formas un to kombinācijas, lai pilna laika studijas norisinātos, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Saistībā ar šo, gatavojoties jaunajam mācību gadam, mums ir svarīgi vērst uzmanību uz tādiem aspektiem kā studējošo un darbinieku vakcinācija, kā arī Covid-19 testēšana.

 

Sagaidāms, ka 2021./2022. akadēmiskajā gadā TSI studējošie, akadēmiskais un administratīvais personāls varēs apmeklēt mācību iestādi, ja viņiem būs digitālais sertifikāts, kas apliecina, ka cilvēks ir vakcinēts pret Covid-19 vai pārslimojis ar Covid-19, vai viņam/viņai ir negatīvs testēšanas rezultāts.

 

Valsts piedāvā arvien plašākas vakcinācijas iespējas, tai skaitā, sākot ar 18. jūniju Rīgā un citās Latvijas pilsētās ir uzsākta iedzīvotāju brīvprātīga vakcinācija pret Covid-19 pat tirdzniecības centros. Mēs aicinām visus izmantot valsts sniegtās bezmaksas vakcinācijas iespējas, lai rudenī drošos apstākļos varētu atsākt studiju procesu klātienē.

 

TSI vadība vēlas izteikt pārliecību, ka viss mūsu saliedētais kolektīvs grib pēc iespējas ātrāk atgriezties ierastajā dzīves ritmā – studējošie vēlas nākt uz nodarbībām augstskolas auditorijās, bet pasniedzēji un administratīvais personāls viņus sagaidīt personīgi, organizēt studējošajiem studiju procesu un, protams, dalīties ar viņiem savās zināšanās un attīstīt jaunas spējas. Tāpēc aicinām visus šovasar atrast laiku tam, lai vakcinētos, un, sākot ar pirmo studiju dienu, izmantot klātienes tikšanās un kopīgā darba iespējas mūsu kopīgajā, mīļajā augstskolā!

Sargiet sevi! Ar labākajiem veselības un panākumu vēlējumiem,

Valdes priekšsēdētāja                                                           I. Jackiva

Rektors                                                                                    J. Kanels

contact us

raksti mums