auditorium

TSI sadarbībā ar Starptautisko biznesa pakalpojumu nozares asociāciju veido jaunus ceļus studentu attīstībai

Transporta un sakaru institūts (TSI) realizējis inovatīvu sadarbību ar Starptautisko biznesa pakalpojumu nozares asociāciju (ABSL Latvia), piedāvājot studentiem 7 lekciju ciklu “Ievads Starptautisko biznesa pakalpojumu darbībā”, kura ietvaros studenti viena mēneša laikā ieguva praktiskas, ar nozares specifiku saistītas zināšanas. Pēc gala pārbaudījuma nokārtošanas, studentiem piešķirts nozares asociācijas sertifikāts, kas pastiprina konkurētspēju darba tirgū.

Starptautisko biznesa pakalpojumu nozare: Pilnīga izpratne par industriju

Starptautisko biznesa pakalpojumu (SBP) nozarē nodarbināti finanšu, informāciju tehnoloģiju, klientu servisa, iepirkumu, loģistikas, personāla vadības, mārketinga speciālisti, kuri sniedz pakalpojumu uzņēmumu grupas līmenī, proti, sadarbojas ar kolēģiem un klientiem dažādās pasaules valstīs. Rīgā dislocētie SBP uzņēmumi, kas Latvijā darbojas jau 10 līdz 15 gadus, laika gaitā kļuvuši par zināšanu centriem jeb būtiskiem stratēģiskajiem partneriem lielām korporācijām, no kurienes tiek pieņemti stratēģiski lēmumi biznesa attīstībai globālā līmenī.

Latvijā, galvenokārt, Rīgā šobrīd ir vairāk nekā 50 šīs nozares uzņēmumi, kas nodarbina 18 tūkstošus darbinieku ar vidējo atalgojumu virs 2000 pirms nodokļu nomaksas. Pēc asociācijas aplēsēm, nozare ik gadu veic 277 miljonus eiro lielas iemaksas valsts budžetā caur darba spēka nodokļiem. Nozares attīstības pienesums redzams arī biroja ēku attīstītībā Rīgā, proti, pēdējo gadu griezumā ir uzbūvētas virkne modernu, energoefektīvu, A klases biroja ēku, kur lielākie nomnieki ir šīs nozares ārvalstu investori.

Augstskolas un nozares sadarbība: Veids, kā attīstīt un noturēt nākotnes talantus

Pēc ABSL Latvia aplēsēm, Rīgā, salīdzinot ar citām populārām lokācijām lielu, starptautisku zīmolu biznesa centru izveidei, vien 20% no visiem studentiem strādā SBP nozares uzņēmumos, kamēr Viļņā tie ir 40%, Vroclavā – 50% un Krakovā – tuvu 70%. Latvijā studentu un augstskolu absolventu vidū pastāv interese par karjeras veidošanu ārvalstīs, lai tur gūtu starptautisko pieredzi, pieņemot, ka šādas iespējas nav pieejamas tepat Rīgā.

Pateicoties augstskolu un nozaru sadarbībai, uzņēmumiem tiek sniegta iespēja izglītot studentus par procesiem šāda veida uzņēmumos, skaidrot pārvaldības principus, lietoto terminoloģiju un to nozīmi un caur izglītošanu radīt interesi, aizrautību un tādejādi arī ietekmēt studentu nākotnes plānus tomēr palikt Latvijā un veidot savu karjeru šeit. 7 lekciju cikls piedāvā praktisku ieskatu nozares ikdienas darbībā, jo vieslektori nav no akadēmiskās vides un var dalīties ar savu pieredzi, zināšanām, kas iegūtas daudzus gadus strādājot nozarē.

“Viens no TSI izglītības modeļa pamatiem ir veiksmīga akadēmisko un praktisko zināšanu apvienošana. Tieši šādu iespēju sniedz sadarbība ar mūsu partneriem un nozares pārstāvjiem – tādā veidā studenti iegūst vērtīgas zināšanas, kas ir aktuālas darba tirgum un karjeras attīstībai. Esam pateicīgi ABSL Latvia par nenovērtējamo ieguldījumu speciālistu sagatavošanas procesā un iespēju studentiem iegūt unikālu ieskatu nākotnes darba dzīvei. ” – Ērika Čepule, TSI Biznesa klientu attiecību speciāliste.

7 lekciju ciklā vieslekcijas tiek veltītas sekojošajām tēmām – SBP centru definīcija un šāda tipa organizācijas pārvaldība, finanšu un grāmatvedības procesa vadība, iepirkumu vadība, personāla vadība, klientu serviss, IT atbalsta centra darbība.

“Lekcijas laikā tika apskatīts IT Service Desk termins kā organizācijas IT atbalsta sākumposms, kas kalpo kā svarīga saikne starp tehnoloģijām un gala lietotājiem. Tas sniedzas tālāk par problēmu risināšanu, nereti ieņemot centrālo lomu, lai nodrošinātu netraucētu darbību, uzlabotu lietotāju pieredzi un veicinātu organizācijas IT infrastruktūras vispārējo efektivitāti. Izpētot Service Desk pārvaldības sarežģītību un iespējas, mēs apskatījām tās galvenās funkcijas, lai nodrošinātu tehnoloģiski pilnvērtīgu darba vidi.” -Timurs Junusovs, viens no 7 lekciju cikla vieslektoriem, Tietoevry TechServices, Biznesa procesu uzlabošanas vadītājs.

contact us

raksti mums