RIX_260522_1

TSI rektors piedalās seminārā par ilgtspējīgu attīstību un atbildīgu biznesu

Transporta un sakaru institūta (TSI) rektors Juris Kanels, kurš vienlaikus ir arī VAS “Starptautiskā lidosta Rīga” padomes priekšsēdētājs, ar atklāšanas uzrunu ņēma dalību lidostas “Rīga” organizētajā ietekmes pušu seminārā “Ilgtspējīga attīstība un atbildīgs bizness”. Šajā seminārā atklāšanas uzrunu teica Latvijas Republikas Satiksmes ministrs Tālis Linkaits,  un tajā piedalījās mūsu valsts aviācijas uzņēmumu vadītāji, dažādu ieinteresēto institūciju un pašvaldību pārstāvji un eksperti.

Savā atklāšanas uzrunā J. Kanela kungs uzsvēra ilgtspējīgas attīstības plānošanas un tās realizācijas nozīmi aviācijas jomā. Tajā pieņemtajiem lēmumiem, īpaši attiecībā uz infrastruktūras attīstību, ir ārkārtīgi tālejoša ekonomiska, sociāla un pat politiska ietekme, kā arī ietekme uz vidi. Līdz ar to, realizējot aviācijā jebkādus attīstības projektus ir jārēķinās ar iespējamām pozitīvām vai negatīvām sekām, iespējamiem ilgtermiņa ieguvumiem vai zaudējumiem, kuri šo projektu rezultātā var rasties nākotnē. Tādēļ īpaša vērība ir jāpievērš situācijas izpētei, iespējamo risku analīzei, dažādu attīstības variantu modelēšanai, un Transporta un sakaru institūts ir jau uzkrājis nozīmīgu pieredzi, veicot šāda veida darbību. 

Pasākuma laikā dalībnieki apsprieda nozares tendences un uzņēmējdarbības jaunas iespējas, ilgtspēju un nākotnes perspektīvas.

Kā jau iepriekš tika ziņots, TSI apmāca un aktīvi piedalās nozares norisēs, sniedzot savu ieguldījumu nozares uzņēmumu attīstībā. Par apliecinājumu tam ir jāpiemin, ka ņemot vērā sabiedrības interesi par ilgtspējas attīstību, TSI jau otro gadu piedāvā dubultā diploma profesionālo maģistra studiju programmu Aviācijas vadība, kas izstrādāta sadarbībā ar Rietumanglijas universitāti UWE Bristol. Maģistra dubultā diploma programmas ietvaros nozīmīgā loma ir tieši ilgtspējas tēmai gan aviācijas jomā, gan starptautiskajā biznesā. Turklāt, programmas ietvaros studentiem ir iespēja pavadīt 312 stundas profesionālā praksē  Rīgas lidostā, kā arī citos aviācijas nozares uzņēmumos.

contact us

raksti mums