thumb_3164_default_big

TSI – praksē balstīta izglītība

Uzņēmēji nereti sūdzas, ka darba tirgū trūkst inženierzinātnes apguvušu jaunu profesionāļu. Problēmas sagādā arī tas, ka izglītību tikko ieguvušie ir atrauti no uzņēmējdarbības realitātes un, sākot darbu, ir jāapmāca no jauna. Taču darba vietas jauniešiem, kas ieguvuši šādu izglītību ir, turklāt labi apmaksātas. Transporta un sakaru institūts (TSI), kas pavisam drīz sāks jauno studentu uzņemšanu, šo problēmu ir atrisinājis – studentiem ir iespēja ne tikai risināt reālas, uzņēmējiem aktuālas problēmas, bet arī iegūt no viņiem stipendiju, kas sedz studiju izmaksas.

Laikā, kad sabiedrība gatavojas inflācijas lēcienam, energoresursu un pārtikas cenu straujam kāpumam, daudziem, kuri kāro iegūt kvalitatīvu izglītību, par nepārvaramu izaicinājumu var kļūt ikgadējā studiju maksa, kas atkarībā no programmas Latvijas augstākās izglītības iestādēs var sasniegt pat vairākus tūkstošus eiro gadā. Patiesi motivētiem reflektantiem tas gan nav šķērslis, lai tehniskās un inženierzinātnes apgūtu TSI. Augstskolas prorektors akadēmiskajā un zinātniskajā darbā profesors Mihails Savrasovs stāsta, ka TSI ir sadarbības līgumi ar vairākiem uzņēmumiem, tostarp Robologic un IT nozarē strādājošajiem Clarity Labs un birkle IT, kas katru mācību gadu nodrošina iespēju iegūt augstāko izglītību noteiktam skaitam studentu.Tiem, kas vēlas saņemt šo uzņēmumu stipendiju, atliek vien aizpildīt pieteikumu mājaslapā www.tsi.lv un iesniegt motivācijas vēstuli. Pēc tam TSI partneri, tiekoties un iepazīstoties ar reflektantu personīgi, pieņem lēmumu. Līdz šim nav bijis mācību gada, kad šīs stipendijas nebūtu piešķirtas, turklāt uzņēmumi regulāri komunicē ar studentu, aicina uz saviem pasākumiem un piedāvā plašas prakses iespējas.

“Jā, mums ir partneri no industrijas, bet arī pati augstskola  nodrošina budžeta vietas vai ievērojamas studiju maksas atlaides – 50, 70 vai pat 100 % apmērā. TSI ir tikai divi nosacījumi, lai turpinātu saņemt šādu atlaidi – lai sesija tiktu nokārtota ar labām atzīmēm un lai students būtu aktīvs ārpus mācību laika un dažādos pasākumos pārstāvētu augstskolu. Katru gadu mēs piedāvājam aptuveni desmit šādas vietas,” saka Mihails Savrasovs.

TSI saikne ar uzņēmējiem jeb potenciālajiem augstskolas absolventu darba devējiem ar to neaprobežojas. “Lielākā daļa mūsu pasniedzēju strādā nozarē, un tas nozīmē, ka mūsu studenti saņem labāko – gan teorētiskus pamatus, gan praktisku pieredzi par to, kas notiek industrijā,” stāsta profesors.

Tiek meklēti arī risinājumi, lai mācību process būtu cieši saistīts ar reālu problēmu risināšanu – tādu, kas tiešām interesē uzņēmumus. Šajā virzienā maģistra dubultā diploma studiju programmā Datorzinātnes: datu analītika un mākslīgais intelekts, kas tika veidota kopā ar Lielbritānijas Rietumanglijas Universitāti UWE Bristol, ir izveidojusies arī cieša sadarbība ar Deloitte Latvija. “Šajā mācību programmā ir ieplānots multidisciplinārais projekts, kas tiek realizēts kopā ar uzņēmumu. Uzņēmuma pārstāvji nāk ar datiem, problēmu un uzdevumu, kas studentiem ir jāatrisina. Studentu veikumu vērtējam kopā ar uzņēmuma pārstāvjiem. Tam ir liela motivējoša nozīme, ka studenti redz – uzdevums nav teorētisks, bet problēma patiešām nāk no industrijas,” uzsver Mihails Savrasovs.

Starp citu, kā liecina pēdējie statistikas rādītāji, TSI ieņem vadošās pozīcijas augstskolu ranžējumā pēc maģistra līmeņa absolventu ienākumiem.

Inženierzinātņu speciālistu trūkums TSI studentiem krietni atvieglojis arī prakses vietu atrašanu – tās vispār nav jāmeklē. Kaut arī uzņēmumi paši nāk uz augstskolu un piedāvā sevi kā iespēju prakses iziešanai, augstskolā ir īpaša struktūrvienība, kas nodarbojas ar šādu iespēju meklēšanu un piedāvāšanu saviem studentiem. Sadarbībā ar Eiropas Savienības programmu ERASMUS+, piemēram, TSI loģistikas programmas students ieguvis prakses vietu vienā no pasaules lielākajiem loģistikas centriem Amsterdamā.

Viss ir atkarīgs no izvēlētās studiju programmas. Piemēram, IT nozarē prakses iziešana bija obligāta vēl pirms kādiem desmit gadiem, taču aizvien biežāki kļuva gadījumi, kad, sākot runāt par praksi, students no kabatas jau izņem darba līgumu, kas apliecina, ka prakses viņam ir pietiekami. Taču, ja students ļoti vēlas, viņš var iegūt papildu prakses iespējas. Šo jautājumu cenšamies risināt individuālā kārtā – gadījumā ja students jūt, kā viņam ir nepieciešama prakse.

Modernā studenta slāpes pēc praktiskas pieredzes un iespējas realizēt savas idejas TSI cenšas veldzēt augstskolas izveidotajā projektā iDEAHUB. “iDEAHUB vienā vidē apvieno studentus un industriju. Projekta galvenais mērķis ir dot studentiem iespēju realizēt sevi, realizējot inovatīvu projektu,” saka Mihails Savrasovs.

iDEAHUB, kurā var pieteikties ne tikai TSI, bet arī citu augstskolu studenti. Tas ļauj studentu komandām uzņēmējiem piedāvāt savu ideju, kas apstiprināšanas gadījumā tiks finansēta. Otrs iesaistīšanās ceļš ir problēmas paņemšana no tā dēvētās ideju bankas, kuras maksātspēju uztur augstskolas sadarbības partneri no uzņēmēju vidus.

“Bieži vien uzņēmums vēlas pārbaudīt kādu koncepciju vai ideju. Students var paņemt ideju, iegūt finansējumu līdz 11 tūkstošiem eiro tās realizēšanai, saņemt stipendiju un sešu mēnešu laikā rast risinājumu un demonstrēt to uzņēmumam, kas to ieguldīja ideju bankā,” akcentējot, ka šis ir lielisks veids, kā uzsākt savu pirmo jaunuzņēmumu, saka TSI pārstāvis.

Projekts tika asākts pērn 1. septembrī, un tajā finansējumu ieguvušas jau septiņas studentu komandas. To dalībnieki ieguvuši ne tikai projekta realizēšanai nepieciešamo finansējumu, bet arī nelielu stipendiju un papildu kursus, piemēram, inovāciju vadībā, prāta vētras tehnikās un dizaina domāšanā. Jāatzīmē, ka arī projektu realizēšana arī ir apmācība, tāpēc paveiktais darbs iDEAHUB var tikt konvertēts arī studiju kredītpunktos.

Projekta pirmie rezultāti gaidāmi nākamā mācību gada sākumā, bet studentu sadarbība ar industrijā strādājošajiem uzņēmumiem vedina domāt, ka rezultāti būs interesanti.

TSI līdzšinējā pieredze liecina, ka tā absolventi pilnasinīga mācību procesa gaitā ieguvuši zināšanas un pieredzi, kuru industrijas pārstāvji novērtē, un ilgstoši darba meklējumi pēc studiju beigām vai to pēdējos semestros nav jāpārdzīvo. Tādēļ, ja tevi saista inženierzinātnes, pētījumu veikšana, inovatīvā domāšana un vēlme padarīt sabiedrību zinošāku un nodrošinātu nākotnei, nāc studēt TSI!

https://forbesbaltics.com/lv/zinas/raksts/tsi—prakse–balstita-izglitiba

contact us

raksti mums