IMG_7881

TSI paplašina sadarbību ar Ukrainas partneri

Sadarbības ietvaros ar Jurija Kondratjuka Nacionālo Poltavas Politehnisko universitāti, TSI rektors Juris Kanels tika uzaicināts uzstāties VII Starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē.

Konference, ko atbalstīja Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrija, bija par tēmu “Ekonomiskā drošība: valsts, reģions, uzņēmums”.

Lai, neskatoties uz sarežģīto starptautisko situāciju, attīstītu sadarbību ar Ukrainas augstskolām un sniegtu tām atbalstu, konferences plenārsēdē piedalījās TSI rektors Ph.D.sc.pol. Juris Kanels, kurš uzstājās ar prezentāciju “Individuālas valsts ekonomiskā drošība un ekonomiskā neatkarība ES dalības kontekstā”.

Konferencē uzstājās arī pārstāvji no tādām augstskolām kā Tarasa Ševčenko Kijevas Nacionālā universitāte (Ukraina), Ziemeļfloridas Universitāte (ASV), Grenlandes Universitāte, Lietišķo zinātņu universitāte (Lietuva).

*Atgādinām, ka sadarbības ietvaros, šobrīd studenti no Jurija Kondratjuka Nacionālas Poltavas Politehniskās universitātes, kas studē TSI studentu apmaiņas programmas ietvaros, iegūst zināšanas vairākos specializētos priekšmetos.

contact us

raksti mums