WhatsApp Image 2022-04-12 at 15.32.21

TSI norisinājās biznesa simulācijas spēle

Transporta un sakaru institūtā (TSI) bakalaura studiju programmas Uzņēmējdarbība un vadība studentiem norisinājās biznesa simulācijas spēle “Lidosta”.

“Biznesa spēles “Lidosta” galvenie mērķi, galvenokārt, ir vērsti uz studentu iesaisti lidostas sistēmas organizācijas struktūrā. Protams, spēles laikā studentiem ir jāorganizē gaisa kuģu apkopes process, kas veicina sistēmas analīzes prasmju attīstību saimnieciskajā un vadības darbības jomā. Piemērotākā risinājuma izstrāde konkrētajā situācijā, kā arī lēmumu pieņemšana ir svarīga spēles sastāvdaļa.

Un, īpaši vēlos atzīmēt, ka biznesa spēles palīdz mums novērst divu gadu attālināto studiju sekas – spēles attīsta komandas darba prasmes, strādājot multikulturālā vidē un uzlabo studentu komunikācijas prasmes kopumā.”, komentē profesore Dr.oec. Inna Stecenko, Transporta un vadībzinātņu fakultātes dekāne.

Liels paldies pasniedzējiem par inovatīvām idejām studiju procesā un studentiem par aktīvo līdzdalību!

contact us

raksti mums