vizualis

TSI komanda ir izstrādājusi inovatīvu pilotkursu “Zaļās digitālās kompetences transportā un loģistikā”

Transporta un sakaru institūta (TSI) komanda sadarbībā ar partneriem no Grieķijas, Itālijas, Bulgārijas un Slovēnijas aktīvi strādāja, lai izstrādātu pilotkursus transporta un loģistikas jomā, kas veicinātu docētāju profesionālo izglītību digitālo un zaļo kompetenču veidošanā. TSI izstrādātais inovatīvais pilotkurss “Zaļās digitālās kompetences transportā un loģistikā” sastāv no trīs moduļiem un ir nodrošināts ar metodisko materiālu, kas ļaus organizēt nodarbības dažādās izglītības formās, tostarp tālmācībā. Pilotkursi tika izstrādāti Erasmus+ programmas KA2 “Pedagogu digitālās pedagoģijas prasmju un kompetenču stiprināšana” (INGENIOUS) projekta ietvaros.

Kursa mērķis ir iepazīstināt tā dalībniekus ar viedo transporta sistēmu (ITS) pamatelementiem, pievēršoties tehnoloģiskajiem, sistēmu un institucionālajiem aspektiem. Dalībnieki varēs gūt pamazināšanas par sistēmu inženieriju un tās pielietošanu inteliģento transporta sistēmu (ITS) un kooperatīvo ITS (C-ITS) projektu plānošanā, projektēšanā un ieviešanā.

Prof. Boriss Mišņevs, INGENIOUS projekta koordinators, TSI vārdā komentē: “INGENIOUS projekta rezultāti ir ļoti nozīmīgi gan augstākās izglītības attīstībā Eiropā, gan inovatīvu izglītības organizācijas formu ieviešanā TSI.” Paredzēts izstrādāt vienotas digitālās platformas modeli un demonstrācijas prototipu paplašināma mobilā izglītības pakalpojuma organizēšanai, izmantojot mākoņtehnoloģijas, kuras šobrīd aktīvi tiek izmantotas attālinātās darba vides un tālmācības studiju nodrošināšanā, tādējādi padarot informāciju pieejamāku, mobilāku un elastīgāku.

2022. gada novembrī vadošā projekta partnera Joaninas Universitātes (Grieķija) vadībā notiks iesaistīto partneru pārstāvju apmācība, lai apmācītu dalībniekus, kā strādāt ar Grieķijas partneru  izstrādāto digitālo platformu. INGENIOUS projekta mērķis ir izstrādāt vienotas digitālās platformas modeli un demonstrācijas prototipu, lai organizētu paplašināmu mobilo izglītības pakalpojumu, izmantojot mākoņtehnoloģiju.

contact us

raksti mums