TSI ir parakstījis līgumu par iDEAHUB projekta īstenošanu

Transporta un sakaru institūts parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” / iDEAHUB (Nr.1.1.1.3/21/A/006) īstenošanu.

Projekta mērķis ir sekmēt studējošo inovāciju pieteikumu īstenošanu, kas attīsta studējošo inovācijas spēju un uzņēmīgumu, t. sk. uzņēmējspēju, risina sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgas problēmas, stiprina augstskolu un studējošo sadarbību ar komersantiem un piesaista privāto finansējumu Studentu inovāciju programmas īstenošanai.

Projektam ir piesaistīti vairāki partneri no NVO, komersantiem, valsts pārvaldes, augstskolām un zinātniskām institūcijām, tai skaitā ārvalstu partneri no Lielbritānijas, Igaunijas un Zviedrijas.

iDEAHUB projekta mērķa grupa ir TSI un citu Latvijas augstskolu studējošie, ieskaitot doktorantus, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītojamie.

Projektu atbalsta vairāk nekā 20 uzņēmumi, nozares asociācijas un tādas augstskolas un zinātniskie institūti kā  Rietumanglijas Universitāte (UWE Bristol), Baltijas Starptautiskā akadēmija un Elektronikas un Datorzinātņu institūts.

Projekta pamatā ir vairākas aktivitātes:

  • iDEAHUB ekosistēmas darbība, dialogs ar industriālajiem partneriem un Ideju bankas izveidošana
  • IT platformas iDEAHUB Toolkit izveide un pieejamība studējošiem
  • studentu inovāciju potenciāla stiprināšana – apmācības, darbnīcas un komandu veidošana inovācijas ideju attīstībai
  • dažāda tipa inovāciju projektu ieviešana sadarbībā ar komersantiem: a) projekti inovācijas idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei; b) projekti inovācijas idejas attīstībai uz jau esošas koncepcijas pierādījuma bāzes, projektu ekspertīze un praktiskās apmācībās
  • studējošo projektu investīciju potenciāla novērtējums un  attīstības plānošana – ceļš pie investoriem un ekspertīze
  • komunikācija, publicitāte un rezultātu izplatīšana

Studējošie saņems finansiālu atbalstu stipendiju veidā, kā arī grantus inovāciju projektu ieviešanai.

iDEAHUB prioritāri fokusēsies uz trim virzieniem:

  • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
  • Digitālā sabiedrība un transformācija
  • Viedā loģistika un transports

Plānots īstenot 20 studentu inovāciju projektus, piesaistot konkurētspējīgus un jaunas tehnoloģijas atbalstošus komersantus vairākās nozarēs.  

Par iDEAHUB projekta pasākumiem sīkāk var uzzināt ŠEIT.

Projekts tiek realizēts līdz 2023.gada 30.novembrim un paredz ieguldījumus 543 024,91 euro apmērā, no tiem Eiropas Reģionālas attīstības fonda atbalsts veido 461 571,17 euro (85%) un privātais finansējums – 81 453,74 euro (15%).

ERAF logo

contact us

raksti mums