TSI iekļauts Times Higher Education Impact Rankings 2023 reitingā

impact ranking 2023 logo

Times Higher Education Impact Rankings (THE Impact Rankings) atspoguļo augstskolas ietekmi uz sabiedrību, pamatojoties uz izglītības iestāžu panākumiem Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

TSI ir vienīgā privātā augstskola no Latvijas, kas iekļauta 2023. gada augstākās izglītības reitingā . Šajā gadā TSI ir augstu novērtēts tādās jomās kā kvalitatīva izglītība, dzimumu līdztiesība, pienācīgs darbs un ekonomiskā izaugsme, partnerība mērķu sasniegšanai.

Pastāvīgi pilnveidojot šīs jomas, TSI Latvijā un pasaulē  ir augstu novērtēta augstākās izglītības iestāde, kas veicina ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomisko izaugsmi, kā arī pilnvērtīgu un produktīvu nodarbinātību un veiksmīgu profesionālo vidi. TSI ir pierādījis, ka nodrošina pieejamu un vienlīdzīgu kvalitatīvu izglītību, veicinot mūžizglītības izglītības iespējas ikvienam.

TSI atbalsta dzimumu līdztiesību piedaloties dažādos projektos un pasākumos, tādējādi sniedzot dažādas izaugsmes iespējas sievietēm un meitenēm izglītības, STEM, vadības un citās jomās. Piemēram, pavisam nesen TSI popularizēja un atbalstīja iniciatīvu starptautiskai dienai meitenes IKT nozarē.

TSI uzskata, ka ilgtspējīgas attīstības pamatā ir arī veiksmīgas partnerattiecības mērķu sasniegšanai, kas tika arī atzītsī reitingā THE Impact Rankings 2023. Sadarbība ar TSI biznesa partneriem ne tikai ienes nozares tendences izglītības procesā, piedāvājot studentiem vieslekcijas un īpašus seminārus, bet sadarbībā ar partneriem rada iespējas iegūt bezmaksas izglītību un nodrošinātu darba vietu.

THE Impact Rankings ir svarīga nozīme augstākās izglītības iestāžu izskatīšanai un novērtēšanai, jo tas atspoguļo iestāžu paveikto darbu mūsu sabiedrībā. Reitings sniedz iespēju izgaismot izglītības aktivitātes un centienus. Tas ļauj parādīt, kā konkrēta augstskola ietekmē pasauli, kurā mēs dzīvojam.

contact us

raksti mums