TSI iegulda resursus akadēmiskā personāla ilgtermiņa attīstībā

Kopš 2018.gada novembra TSI realizē Eiropas Sociāla fonda (ESF) projektu “Transporta un sakaru institūta akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās (vienošanās Nr.8.2.2.0/18/A/011).

Pēdējo mēnešu laikā projektā notikuši vairāki interesanti pasākumi. Atbalstot vispasaules augstskolu internacionalizācijas tendences, TSI strauji paplašina starptautisko sadarbību  ar citām augstskolām akadēmiskajā un zinātniskajā jomā, tādējādi kļūstot par konkurētspējīgu spēlētāju starptautiskajā augstākās izglītības pakalpojumu tirgū. Turpinās sadarbība ar profesori no Grieķijas Eftychia Nathanail, bet jaunajā akadēmiskajā gadā ir plānota sadarbība ar vairākiem docētājiem no Ēģiptes, Portugāles, Indijas, Japānas un Lietuvas.

Pateicoties projektam, 11 TSI docētāji stažējas vairākos Latvjas uzņēmumos –  “Starptautiskā lidosta Rīga”, “Robologic”, “RUNWAY”, “Kuehne&Nagel”, “Airline Support Baltic” un “SAF TEHNIKA”, bet sākot ar 2019.gada rudeni šis saraksts ievērojami paplašināsies. Stažēšanās rezultātā atbilstoši tehnoloģiju attīstības tendencēm tiks pilnveidots studiju programmu un studiju kursu saturs. Šī aktivitāte pavērs plašākas sadarbības iespējas zinātnisko pētījumu jomā un ļaus pilnīgāk nodrošināt mūsu studentus ar prakses vietām.

ESF deva iespēju TSI docētājiem uzlabot savas profesionālās angļu valodas prasmes aviācijas, datortehnoloģiju un elektronikas jomā, kas nākotnē pozitīvi ietekmēs izglītības kvalitāti, pavērs  plašus horizontus jaunu studiju programmu izveidei angļu valodā, tai skaitā, sadarbībā ar citām augstskolām.

Projekta ietvaros TSI Datorzinātnes un telekomunikāciju fakultātē un Transporta un loģistikas fakultātē strādā 5 doktoranti – Anastasija Hismutova, Jānis Pekša, Aleksandrs Avdeikins, Adham Elmenshawy un Aleksandrs Kotļars.

Joprojām tiek pieņemti akadēmiskā personāla pieteikumi darbam TSI. Līdz 2020.gada 5.martam TSI ir atvērta ārvalstu docētāju atklāta atlase, bet doktoranti un doktora grāda pretendenti var iesniegt pieteikumus līdz 2019.gada 31.augustam. Detalizēta informācija par atvērtajiem konkursiem pieejama sadaļā Vakances.

Kopumā divu gadu laikā (līdz 2020.gada 31.oktobrim) ir paredzēts ieguldīt 676 083,35 euro, no tiem Eiropas Sociālā fonda atbalsts veido 574 670,85 euro (85%) un Valsts budžeta finansējums – 101 412,50 euro (15%).

contact us

raksti mums