TSI Inženierzinātņu fakultātes dekāns Emmanuels Merčans

TSI ceļā uz izcilību aditīvajās tehnoloģijās

Inovatīvas, ražošanas un zinātnē balstītas uzņēmējdarbības trūkums ir viens no iemesliem, kāpēc Latvija netiek līdzi citām Eiropas valstīm. Transporta un sakaru institūts (TSI) aktīvi cenšas atrisināt šo problēmu – soli pa solim, ar daudzlīmeņu pieeju –, un izskatās, ka centieni ir sekmīgi. Soli priekšā daudziem Baltijā ir TSI Inženierzinātņu fakultāte. Dekāns Emmanuels Merčans iepazīstina ar jaunumiem.

Burtiski pirms divām nedēļām TSI ir atklājis jaunu, Baltijas mērogā unikālu laboratoriju TSI AdditiveLab, turklāt augstskolai ir arī Robotikas un aditīvo tehnoloģiju inovāciju pētniecības klasteris. Pastāstiet, kas tie ir!

Jaunatklātā laboratorija paredz iespējas veikt pētniecību un izstrādi metāla stiepļu aditīvās ražošanas (SAR; angļu val.– WAM) jomā: lielu detaļu 3D drukāšanu pēc pieprasījuma ar cietu metāla stiepli, ko var izmantot dažādās rūpniecības nozarēs, piemēram, transportā, aviācijā, vispārējā rūpniecībā. Laboratorijas iekārtas var izmantot un darboties ar dažādiem materiāliem– alumīnija sakausējumiem, sakausējumiem uz niķeļa bāzes, celtniecības tēraudiem, nerūsējošajiem tēraudiem. AdditiveLab mēs strādājam arī pie programmatūras izstrādes, lai kontrolētu robotus, pašu procesu, kā arī prognozētu un uzturētu dažādus tehnoloģiskos parametrus un funkcijas. Robotikas un aditīvo tehnoloģiju inovāciju pētniecības klasterī ietilpst arī citas struktūras, tomēr jaunatklātā laboratorija ir šī klastera galvenā komponente. Aditīvajā ražošanā mēs koncentrējamies uz stiepļu loka aditīvo ražošanu (SLAR; angļu val.– WAAM), efektīvu metāla 3D drukāšanas tehnoloģiju. Tur tiek pētīta materiālzinātne, izstrādātas robotizētas sistēmas optimālai WAAM īstenošanai, un šī tehnoloģija tiek integrēta rūpnieciskajos lietojumos. Pētījumi koncentrējas uz rūpniecisko, mobilo un autonomo robotu pilnveidošanu. Mēs izstrādājam optimizētus robotus, radām inteliģentus algoritmus, lai uzlabotu efektivitāti un spējas, un testējam lietojumus ražošanā, izpētē un citur.

Datorredzes komanda izstrādā inovatīvus algoritmus vizuālo datu analīzei dažādos lietojumos. Mēs koncentrējamies uz integrāciju reālās pasaules sistēmās, sarežģītu datu kopu apstrādi un ietekmīgu atziņu iegūšanu. Jebkurā gadījumā galvenais laboratorijas un klastera mērķis ir radīt dabā, praksē pielietojamus produktus, nevis kaut ko teorētisku– jaunus materiālus, produktu prototipus un individuālus produktus–, kā arī realizēt dažādus projektus, testēšanu un demonstrācijas.

Kā darbosies jaunā laboratorija, un kam būs iespēja to izmantot pētniecībai un eksperimentiem? Tā paredzēta tikai TSI studentiem vai plašākam lokam?

Laboratorija strādās kā pētnieciskā klastera elements un noteikti nav paredzēta tikai TSI studentiem, bet, protams, arī sadarbības partneriem. Mūsu mērķis ir radīt vietu, kur visas ieinteresētās puses– uzņēmēji, inženieri, zinātnieki un arī studenti– varēs apmainīties ar zināšanām un izveidot kaut ko jaunu. Uzņēmēji, piemēram, var izmantot laboratoriju savu mērķu sasniegšanai vai pasūtīt kādus pētījumus, eksperimentus, lai izstrādātu jaunus produktus un risinājumus, kas saistīti ar metāla stieplēm. Protams, laboratorijā nevar strādāt bez priekšszināšanām. Studenti tur varēs līdzdarboties, taču nav paredzēts, ka viņi tur strādās vienatnē. Laboratorija vairāk ir paredzēta ekspertiem un industrijas partneriem no dažādām institūcijām un uzņēmumiem, kas dotu arī mums iespēju veidot zinātnisku komūnu, kura varētu stāties pretī izaicinājumiem un radīt jaunus produktus ar augstu pievienoto vērtību aditīvajās tehnoloģijās. TSI inženierzinātņu studentiem tā ir unikāla iespēja būt vieniem no pirmajiem, kas darbojas šajā laboratorijā, apgūt jaunas iemaņas, kas pavisam noteikti nodrošinās viņu nākotni, jo pieprasījums pēc šādiem speciālistiem strauji aug un viņu prasmes tiek augstu vērtētas. Kas jau tagad ir klastera vai laboratorijas klienti vai sadarbības partneri– uzņēmēji vai zinātnieki? Jāsāk ar to, ka pati AdditiveLab tiek īstenota sadarbībā ar kompāniju Blanik. TSI sadarbības partneru vidū ir vairāk nekā 300 uzņēmumu, jo viena no mūsu pastāvīgajām prioritātēm ir uzturēt stabilas attiecības ar industriju, zinātni un izglītību.

Klastera esošos un potenciālos klientus varētu iedalīt septiņās kategorijās: 

  • Ražošanas uzņēmumi– autorūpniecība, aviācija, mašīnbūve un tamlīdzīgi uzņēmumi, kas varētu gūt labumu no savas darbības, ražošanas automatizācijas un robotizācijas. Tie var sadarboties ar TSI klasteri, lai attīstītu, uzlabotu ražošanas procesus vai ieviestu inovatīvus produktus, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.
  • Tehnoloģiskie jaunuzņēmumi– tādi, kas balstās robotikā, aditīvajā ražošanā vai tamlīdzīgās jomās.
  • Valsts institūcijas sadarbībā ar klasteri var pieņemt, pamatotākus lēmumus attiecībā uz ražošanas attīstību, robotiku un industriālo attīstību, pārdomājot virzienus, kurus atbalstīt no valsts puses.
  • Uzņēmēji un zinātnieki var izmantot klastera iespējas prototipu ražošanā, testēšanā un savu konceptu pārdomāšanā un uzlabošanā. Klastera iespējas var palīdzēt pieņemt izšķirīgus lēmumus, kas saistīti ar kāda izgudrojuma komercializāciju.
  • Izglītība un treniņi– gan studenti, gan profesionāļi var ne tikai iegūt jaunas zināšanas, bet arī attīstīt iemaņas robotikas un aditīvās ražošanas jomā.
  • Materiālu piegādātāji– kompānijas, kas piegādā ražošanas izejmateriālus, piemēram, metāla stieples un pulverus, var sadarboties ar klasteri, testējot un automatizējot produktus.
  • Programmatūras attīstītāji, izmantojot klastera iespējas, var uzlabot un radīt no jauna programmatūru robotizētai ražošanai, ražošanas optimizācijai un tamlīdzīgiem procesiem.

Kā tas nākas, ka Baltijā modernākā laboratorijas iekārta ir tieši privātai augstskolai? Ko cer sagaidīt TSI, veicot šādu lielu investīciju?

Laboratorija tika izveidota ar Čehijas aviācijas kompānijas Blanik atbalstu, nodrošinot Baltijas valstīm konkurētspēju ražošanas tirgū Eiropā. Investīcijas šādā objektā– gan laboratorijā, gan klasterī– demonstrē mūsu nodomu būt labākajiem, negaidot, kad kāds cits investēs ātrāk un vairāk. Izveidojot klasteri, mūsu mērķis ir izveidot sadarbības ekosistēmu, kas apvieno pētniekus, studentus un industrijas partnerus, lai stātos pretī mūsdienu industrijas izaicinājumiem. Mūsu vīzija paredz, ka Robotikas un aditīvo tehnoloģiju inovāciju pētniecības klasteris kļūs par līderi pētniecībā un attīstībā, veicinās sadarbību un konkrētas tehnoloģijas ieviešanu Latvijā un ārpus tās. Mēs uzskatām, ka, izveidojot spēcīgu pētniecības ekosistēmu ap šīm galvenajām jomām, varam piesaistīt un izaudzināt labākos talantus gan no Latvijas un Baltijas valstīm, gan starptautiskā mērogā. Klastera fokuss uz lietišķajiem pētījumiem un sadarbība ar nozares partneriem nodrošina, ka mūsu darbam ir reāla ietekme un tas veicina Latvijas ekonomikas attīstību. Ieguldot izglītībā un pētniecībā, mūsu mērķis ir iedvesmot un dot iespēju nākamajai inovatoru paaudzei, kas virzīs un attīstīs robotikas un inženierzinātņu nākotni.

https://forbesbaltic.com/lv/tehnologijas/raksts/tsi-celja-uz-izcilibu-aditivajas-tehnologijas

contact us

raksti mums