TSI pārstāve piedalīsies ANO konferencē

Inna Stecenko

26. janvārī TSI Transporta un vadībzinātņu fakultātes dekāne, profesore, Dr.oec. Inna Stecenko tika izvēlēta par ANO vides programmas (UNEP) daudznozaru ekspertu zinātniskās konsultatīvās grupas (MESAG) dalībnieci.

Šāda iespēja tiek dota vien 17 pasaules labākajiem speciālistiem, un I. Stecenko ir viena no tiem. TSI akadēmiskā personāla pārstāve ir uzaicināta uz konferenci ANO centrā Bangkokā, kur paralēli notiks MESAG un First Global* autoru tikšanās. Konferences ietvaros tiks apstiprināti norādījumi un perspektīvas, kas kļūs par pasaules ģeogrāfiskās attīstības programmas pamatu (GEO – 7).

Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programma (UNEP) ir vadošā ANO iestāde vides jautājumos, kas uzlabo tās standartus un praksi, palīdzot īstenot vides saistības valstīs, reģionālā un globālā līmenī.

TSI komanda sirsnīgi apsveic un lepojas ar Stecenko kundzes sasniegumiem! Novēla veiksmīgu un produktīvu dalību šajā nozīmīgajā konferencē!

* labdarības organizācija, kas saistīta ar STEM izglītību

contact us

raksti mums