PostDoc Latvia logo

Transporta un sakaru institūta pētnieki turpina zinātniski-pētniecisku projektu īstenošanu, kuru atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas ietvaros (1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atblsts)

Projekta 1.1.1.2/VIAA/1/16/112 « Laiktelpiska pilsētas satiksmes modelēšana, izmantojot lielos datus” (izpildītājs :. Dr.sc.ing Dmitry Pavlyuk) realizēšanai tika īstenoti sekojošie pasākumi:

  • Raksts „ Feature selection and extraction in spatiotemporal traffic forecasting: a systematic literature review” tika pieņemts publicēšanai European Transport Research Review žurnālā , kas ir viens no vadošajiem transporta zinātniskajiem žurnāliem. Raksts 2 nozīmīgi tika labots, 5 tehniski precizēts, līdz beidzot tika saņemts  kārotais „akceptēts” ziņojums! Raksts būs publiski pieejams tuvākajā laikā.
  • Nepārtraukta zināšanu uzlabošana un mācīšanās ir svarīga pētnieka darba daļa. Pēdējā ceturksnī pēcdoktorants ir palielinājis savu kompetenci satiksmes plūsmas modelēšanas jomā. Darba rezultāti ir sniegti ziņojumu veidā:
    • “Report on traffic data sources, utilized in scientific literature”
    • “Short report on traffic data collection and processing principles”
    • “Short report on activities, executed in Laboratory of Applied Software Systems, Transport and Telecommunication Institute”
  • Dalība konferencē  hEART 2018– 7th Symposium of the European Association for Research in Transportation conference (2018. gada 5.-7. Septembris, Atēnas, Grieķija) ar ziņojumu „Pilsētas satiksmes plūsmu spatiotemporālā struktūra”.
  • Dalība konferencē RelStat-2018 – 18th International Multi-Conference “Reliability and Statistics for Transportation and Communication”  (2018. gada 17.-20. oktobris , Rīga, Latvija) ar ziņojumiem par ” Exploring the Potential of Social Media Content for Detecting Transport-Related Activities ” (kopā ar Maria Karatsoli un Eftihia Nathanail) un „Spatiotemporal Feature Selection for Urban Traffic Flow Forecasting” (kopā ar Edgaru Mertenu).

Sīkāka informācija par projekta gaitu un rezultātiem ir pieejama šeit.

contact us

raksti mums