Budžeta vietas un granti no TSI

Personalizētās atlaides bakalaura un maģistra programmās

TSI ik gadu atbalsta mērķtiecīgus jaunus cilvēkus, kuri zina, ko vēlas, tiecas kļūt par izciliem profesionāļiem sevis izvēlētā nozarē, un sniedz iespēju saņemt personalizētas atlaides pilna laika studijām 50%, 75% un 100% apmērā no studiju maksas, atlaides tiek piešķirtas konkursa kārtībā.

Pretendenti var pieteikties konkursam par personalizētām atlaidēm 50%, 75% un 100% apmērā no studiju maksas jau tagad, ērti aizpildot pieteikuma anketu un izvēloties sev piemērotāko atlaidi – admission.tsi.lv

Iesniedzot dokumentus TSI Uzņemšanas komisijai, pretendenti tiek vērtēti pēc Valsts centralizēto eksāmenu rezultātiem, atestāta vidējās balles, motivācijas un citiem papildu sasniegumiem. Piešķirtās atlaides tiek saglabātas visu studiju periodu, ja studējošais stingri ievēro visus TSI noslēgtā līguma nosacījumus un sasniedz augstus rādītājus studiju darbā.

Pieteikšanās budžeta vietām 2021 ir noslēgusies

Atlaides studiju maksai neattiecas uz sekojošām bakalaura studiju programmām: Robotika, Aviācijas transports, dubultais diploms Datorzinātnēs: mākslīgais intelekts; maģistra programmu: Aviācijas vadība.

Granti doktorantūras studijām

Prioritārās pētījumu nozares:

  • Mākslīgais intelekts reāllaikā satiksmes plūsmu analīzei
  • Datorredze (satiksmes analīze, utml.)
  • Aviācija: digitalizācijas procesi un digitālie dubultnieki

Piesakies grantu konkursam! Iespēja saņemt grantu pilna laika studijām, kas 100% sedz studiju maksu.

Vairāk uzzini šeit

contact us