Budžeta vietas un granti no TSI

Personalizētās atlaides bakalaura un maģistra programmās

TSI ik gadu atbalsta mērķtiecīgus jaunus cilvēkus, kuri zina, ko vēlas, tiecas kļūt par izciliem profesionāļiem sevis izvēlētā nozarē, un sniedz iespēju saņemt personalizētas atlaides pilna laika studijām 50%, 75% un 100% apmērā no studiju maksas, atlaides tiek piešķirtas konkursa kārtībā.

Pretendenti var pieteikties konkursam uz personalizētām atlaidēm 50%, 75% un 100% apmērā jau tagad, aizpildot pieteikuma anketu – admission.tsi.lv

Iesniedzot dokumentus TSI Uzņemšanas komisijai, pretendenti tiek vērtēti pēc Valsts centralizēto eksāmenu rezultātiem, atestāta vidējās balles, motivācijas un citiem papildu sasniegumiem. Piešķirtās atlaides tiek saglabātas visu studiju periodu, ja studējošais stingri ievēro visus TSI noslēgtā līguma nosacījumus un sasniedz augstus rādītājus studiju darbā.

Reģistrācija slēgta

Atlaides studiju maksai neattiecas uz sekojošām bakalaura studiju programmām: Robotika, Avioinženierija, dubultais diploms Datorzinātnēs: mākslīgais intelekts; maģistra programmu: Aviācijas vadība.

Granti doktorantūras studijām

TSI izsludina grantu konkursu doktorantiem, atbalstot viņu potenciālu pētniecībā. Atbalstot Ukrainas pilsoņus, piedāvajam 3 īpašus grantus potenciālajiem doktorantiem ar Ukrainas pilsonību. Vairāk informācijas šeit.

contact us

raksti mums