Photo-epicenter

Pirmā off-line partneru tikšanās programmas Horizon2020 stratēģiskā projekta ePIcenter ietvaros!

Pagājušajā nedēļā, Transporta un sakaru institūta (TSI) pārstāvji viesojās Antverpenē (Beļģija), kur ņēma dalību ikgadējā projekta ePIcenter partneru asamblejā. ePIcenter ir stratēģisks projekts programmas Horizon2020 ietvaros, un, ir veltīts mākslīgā intelekta (MI), automatizācijas un inovāciju iespēju izpētei kravu pārvadājumu jomā, un tā mērķis ir radīt inovatīvus risinājumus, lai optimizētu un izveidotu ilgtspējīgas un efektīvas piegādes ķēdes. Tikšanās laikā tika pārrunātas šādas tēmas:

  • Eiropas Transporta tīkla (Ten-T) globālie tīkli
  • Videi un dabai draudzīgi navigācijas algoritmi
  • Viedās ostas un inovācijas
  • Arktika: loģistikas tīklu iespējas un ierobežojumi utt.

ePIcenter projekts (Enhanced Physical Internet-Compatible Earth-friendly freight Transportation ansWer) apvieno 36 partnerus no dažādām jomām: ostu pārvaldes, loģistikas pakalpojumu sniedzējus, ražotājus, universitātes un zinātniskie institūti, tehnoloģiju partnerus visā Eiropā un ārpus tās, lai izstrādātu un pārbaudītu MI vadītus loģistikas programmatūras risinājumus, jaunas transporta tehnoloģijas un atbalsta metodoloģijas, lai palielinātu globālās darbības efektivitāti piegādes ķēdēm un samazināt to ietekmi uz vidi.

Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” granta līguma Nr. 861584 ietvaros.

contact us

raksti mums