Students at computers in class

Sveicam jauktās intensīvās programmas BIP studentus no Lietuvas un Igaunijas!

Šobrīd, TSI telpās, studentiem no TTK University of Applied Sciences, Kaunas University of Applied Engineering Sciences un Estonian Aviation Academy, notiek kursi jauktās intensīvās programmas (Blended Intensive Programs BIP) ietvaros.

Jauktās intensīvās programmas BIP ir vērstas uz inovatīvu pieeju izglītības attīstībai. Daži kursi ir balstīti uz tiešsaistes komunikācijas formātu, ļaujot pasniedzamajām zināšanām un materiāliem būt mobilākiem un pieejamiem jebkuras augstskolas akadēmiskajam personālam un studentiem.

Tiešsaistes un klātienes formāta “Transporta un izplatīšanas  plānošanas” un “Loģistikas modelēšanas simulācijas” kursus vada Transporta un sakaru institūts TSI.

Atbilstoši studiju kursa saturam, TSI nodrošina mācību materiālu, prezentācijas, plašu tiešsaistes bibliotēku un citus resursus pilnvērtīgai izglītības procesa īstenošanai. Klātienes kursu ietvaros,  studentiem un pasniedzējiem ir iespēja uzzināt vairāk par studiju procesu TSI, apmeklēt dažas unikālas laboratorijas un iegūt praktisko pieredzi, kas nepieciešama sekmīgai kursa apguvei.

contact us

raksti mums