France eifel tower

Studentiem iespēja pieteikties apmaksātai praksei Francijā

Stipendiju programma “France Excellence Europa” ļauj studentiem no 26 Eiropas Savienības valstīm, tostarp Latvijas, saņemt stipendijas studijām maģistrantūrā kādā no Francijas augstākās izglītības iestādēm.

Šī stipendija ietver vairākas priekšrocības, tostarp sešu mēnešu mācību pabalstu 6850 eiro apmērā un vienreizēju mājokļa pabalstu 1700 eiro apmērā.

Prasības kandidātiem:

 • Mobilitātes sākuma brīdī jābūt vecumā no 18 līdz 26 gadiem;
 • Uzņemts Francijas augstākās izglītības iestādē maģistra 1. vai 2. gada studijām 2024./2025. akadēmsikajā gadā;
 • Nav Francijas augstākās izglītības absovents vai pašlaik nav reģistrēts Francijā, lai iegūtu diplomu, ko izdevusi Francijas iestāde;
 • Nav Erasmus+, AUF vai citas Francijas ministrijas programmas stipendiāts.

Studiju jomas, kuru studenti var pretendēt uz stipendiju:

 • Kultūra un mantojums;
 • Izglītība, pedagoģija;
 • Franču valoda un civilizācija, svešvalodas un civilizācijas un Eiropas studijas;
 • Tiesības un politikas zinātnes;
 • Veselība;
 • Vides zinātnes;
 • Datorzinātne un digitālais.

Stipendija tiek piešķirta uz 12-24 mēnešiem.

Pieteikšanās atvērta līdz 2024. gada 29. martam.

Papildu informācija par Francijas ārlietu ministrijas stipendijām un pieteikšanos pieejama: šeit.

E-pasts pieteikumu nosūtīšanai: fee.lettonie@campusfrance.org

Publikācijas informācija ņemta no Latvijas Valsts izglitības attistības aģentūras mājas lapas.

contact us

raksti mums