IMG_2179

Student, izmanto iespēju!

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim piešķirs atbalstu studentiem, vecumā līdz 23 gadiem, ieskaitot, kuri minētajā laikposmā mācās augstākās izglītības iestādē. Atbalsts tiek piešķirts pamatojoties uz Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu, kas stājās spēkā 2022.gada 29.janvārī. Atbalsta apmērs ir 50 eiro mēnesī, tātad kopsummā 200 eiro.

Atbalstu var saņemt jebkurš students neatkarīgi no apmācību formas vai veida (vai mācās dienas nodaļā/neklātienē/attālināti) un neatkarīgi no tā, vai strādā vai nestrādā, vai ir noslēgta laulība vai nav. Atbalsts netiek piešķirts, ja studentam ir termiņuzturēšanās atļauja.

Lai pieteiktos atbalstam, ir nepieciešams aizpildīt savā vārdā iesniegumu VIAA (iesnieguma paraugs) un iesniegt

  • elektroniski oficiālajā e-adresē
  • elektroniski e-pastā pasts@vsaa.gov.lv(iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu)
  • nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā

contact us

raksti mums