Inteliģentā transporta un transporta vadības studiju moduļa (INTELTRANS)

Periods: 01.04.2020
- 30.09.2022
Programma: INTERREG Central Baltic

Projekta vadītājs/a:

Valsts emeritētais zinātnieks, profesors 

Dr. sc. ing., Dr. habil. sc. ing.
Igors Kabaškins
Inženierzinātņu fakultāte
Igor Kabaskin

Academic degree and current position in TSI: Professor, Dr.sc.ing. Dr.hab.sc.ing, leading researcher of the Engineering Faculty, Director of PhD Programme “Telematics and Logistics”.

Previous Experience: Founder and President of Transport and Telecommunication Institute for over 15 years, Vice-rector for Research and Development Affairs for more than 10 years

Membership: Member of the Joint OECD/ITF Transport Research Committee (OECD – Organization for Economic Co-operation and Development, ITF – International Transport Forum), Member of Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Corresponding Member of Latvian Academy of Science, President of Latvian Transport Development and Education Association, President of Latvian Operations Research Society, Editor-in-Chief of the Journal “Transport and Telecommunication”, Member of the board of the Journals “Transport”, “Technological and Economic Development”, “Journal of Aviation Technology and Engineering” etc.

Academic experience: Author of more than 600 academic and research publications, author of 68 patents. Expert of the Latvian Council of Science in Civil and Transport Engineering, Chairman of promotion council for PhD degree in Civil and Transport Engineering, Chairman of Professor Council in Telematics and Logistics.

Teaching at post- and graduate level: 45 years of pedagogical experience in university; courses: Research Methodology (PhD programme); New Trends of Telematics and Logistics Development (PhD programme), Research Methodology (MSc programme), Theory of Systems and System Analysis (MSc programme), Transport Policy (MSc programme), Intelligent Transport Systems (MSc programme), Reliability Engineering (BSc programme) etc.

Participation in projects: has participated in 37 international projects (in 26 projects as national coordinator of the projects) and 26 Latvian research projects and programs (in 23 as head of the projects) within the frame of COST Activities, Horizon 2020, Framework Programs, INTERREG etc. 

Research Interests: Transport Telematics and Logistics, Smart Cities, Analysis and Modelling of Transport Systems, Intelligent Transport Systems, Reliability of Electronics Systems, Internet of Things, Cyber-Physical Systems, Information Technology Applications, Electronics and Telecommunication, Decision Support Systems, Avionics, Air Traffic Control Systems and others.

Supervised Doctoral, Master and Bachelor Theses: Supervisor of 9 PhD theses and more than 200 Master and Bachelor theses.

Awards: 2 Gold and 5 Silver Medals of International Research and Innovation Exhibition of Innovators (1985-1990); Honorary title “Latvian Honored Inventor”, Latvian Parliament (1989); Award for Innovative Excellence in Teaching, Learning and Technology, USA (1998); Award and memorial medal for outstanding research in computer science and informatics,  Latvian Academy of Sciences (2001); Award and memorial medal for outstanding performance of research in air navigation, communication and radar technology, Latvian Academy of Sciences (2002); Certificate of Recognition as a significant contribution to the research and educational work in the transport, logistics and information technology, as well as on the international success in science, Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia (2014); Certificate of Honor of the Latvian Academy of Sciences for research in the field of transport and logistics (2019).

Projekta akronīms: INTELTRANS

Projekta vadītājs: Prof. Igor Kabashkin

Īss projekta apraksts:

Transporta un telekomunikāciju institūts (TSI) kopā ar 2 partneriem no Centrālā Baltijas reģiona uzsāka kopīgā projekta “Inteliģentā transporta un transporta vadības studiju moduļa (INTELTRANS) ieviešanu. Šo projektu līdzfinansē Eiropas Komisija INTERREG Centrālās Baltijas programmas ietvaros.

Šī projekta vispārējais mērķis ir palīdzēt nodrošināt, ka BJR transporta sistēma ir droša, izturīga, vienmērīga un videi un iedzīvotājiem draudzīga, kā arī uzņēmumiem un sabiedrībai kopumā. Lai sasniegtu šo mērķi, projekta partneri vēlas modernizēt satiksmes vadības mācību programmas, mācību procesus un mācību vidi, lai ņemtu vērā jaunas atziņas un prasības, kas saistītas ar transporta infrastruktūru, ritošo sastāvu, vadītāju uzvedību, kā arī fizisko un vispārējo uzņēmējdarbības vidi. Šo izmaiņu vadība ir sarežģīta, taču tā noteikti norāda uz nepieciešamību modernizēt transporta un satiksmes drošības vadības programmas, lai ņemtu vērā izmaiņas transportlīdzekļos un transporta infrastruktūrā un autovadītāju uzvedībā.

Partneri:

  1. TTK Lietišķo zinātņu universitāte (vadošais partneris)
  2. Hēmes Lietišķo zinātņu universitāte
  3. Transporta un telekomunikāciju institūts

Projekta kopējais budžets ir EUR 505 938.

contact us

raksti mums