COST Action CA 19102 Language In The Human-Machine Era

Periods: 21.04.2020
- 20.04.2024
Programma: COST Action

Projekta vadītājs/a:

Profesors 

Dr. sc. administr.
Yulia Stukalina
Transporta un vadībzinātņu fakultāte
Yulia Stukalina

Academic degree and current position in TSI: Professor, Leading Researcher of the Faculty of Transport and Management, Vice-Dean for Academic Affairs of the Faculty of Transport and Management.

Previous experience: 30 years’ experience in Higher Education, 10 years’ experience of working as the Head of the Department (The Department of Linguistics and the Department of Management and Economics) at Transport and Telecommunication Institute.

Membership: Since 2016 – Programme Committee Member of the International Scientific Conference “Reliability and Statistics in Transportation and Communication” (RelStat); since 2016 – Programme Committee Member of the International Scientific Symposium “Economics, Business and Finance”; 2012-2015 –  Programme Committee Member of the Scientific and Educational Conference “Actual Problems of Education”; since 2020 – Member of Editorial Board of the “Journal of Business, Management and Economics Engineering”/Vilnius Gedminas Technical University (WoS, Scopus); since 2019 – reviewer of the “Journal of Marketing for Higher Education”/Routledge (Scopus).

Academic experience: Author of more than 40 publications, incl. six textbooks and book chapters. An Expert in Management (since 2014-2020); Educational Sciences (since 2020); Economics and Business (since 2020) of the Latvian Council for Science; Member of the Joint* Professors’ Council in Economics and Business, incl. Management Sciences (TSI, Turiba University and BA School of Business and Finance).

Teaching activity: Academic English (Master of Social Sciences in Management); Human Resource Management and Leadership (Master of Social Sciences in Management); Organizational Behaviour and Leadership; Strategic Management (Master of Social Sciences in Management); SMART administration (Master of Social Sciences in Management); Corporate Governance and Social Responsibility (Master of Social Sciences in Management), etc.

Participation in projects: a national representative and Management Committee Member of COST Action CA19102 “Language In The Human-Machine Era”, COST Action CA18236 “Multi-disciplinary innovation for social change”, COST Action 15221 “Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development”, COST Action CA15137 “European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities” – ENRESSH, leader of the ERASMUS+ KA2 “SPREAD YOUR WINGS” 2017-1-PL01-KA203-038782 Project and ERASMUS+ “LEARN IT – Learning with ICT use” (2014-1-PL01-KA200-003353) Project, participant of the ESF project 2007/0010/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0110/0139 – “Professional Higher Education: TSI students practice in Transport and Logistics Enterprises”.

Research Interests: Strategic Management, Educational Management, Marketing Management and Branding in Higher Education, Human Resource Management, Corporate Social Responsibility.   

Supervised Doctoral, Master and Bachelor Theses (number): Supervision of the Master’s Theses (22: Master of Social Sciences in Management; Professional Master’s Degree in Aviation Management), an official reviewer of four PhD theses at the University of Latvia.

Awards: Certificate of Appreciation in Recognition of Research Excellence (2019, TSI); Certificate of Appreciation in Recognition of Teaching Excellence (2019, TSI); Certificate of Appreciation in Recognition of the Contribution to the Interdisciplinary Approach to Research (2019, TSI).

Motto: “Motivation is a fire from within”.

COST logo

Valodai cilvēka un mašīnu laikmetā (LITHME) ir divi mērķi: veicināt valodniecību un attīstīt ilgtspējīgu dialogu starp valodniekiem un tehnoloģiju izstrādātājiem.

Lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus, jāsasniedz šādi konkrētie uzstādījumi:

 • Uzlabot izpratni par jaunajām tehnoloģijām, kas varētu ietekmēt valodu.
 • Harmonizēt pētījumu rezultātus, piem. sakārtot terminoloģiju, pieejamības standartus.
 • Izstrādāt metodes un teoriju valodas apguvei cilvēka-mašīnas laikmetā.
 • Izveidot ietvaru dialogam starp valodniekiem un tehnoloģiju izstrādātājiem.
 • Izveidot pamatnostādnes jauno tehnoloģiju vienlīdzīgai attīstībai.
 • Izveidojiet sadarbības tīklu ar kritisko masu, lai veicinātu zinātnes progresu.
 • Izveidojiet ciešas saiknes starp valodniekiem, ieinteresētajām personām un politikas veidotājiem.

Starp galvenajiem uzdevumiem, kas izvirzīti CA19102 darba grupām, ir šādi:

 • Pārskatīt jaunāko valodu tehnoloģiju pašreizējo lietojumu attiecīgajās disciplīnu jomās un apsvērt jauno tehnoloģiju iespējamo ietekmi.
 • Izpētīt nepieciešamās izmaiņas mācību stratēģijās, iesaistot NLP: mācību statistika; materiālu sagatavošana; zinātniskais novērtējums; MOOC (masveida atvērto tiešsaistes kursu) vadība.
 • Analizēt, kā šīs izmaiņas izpaudīsies mācību vidē, izmantojot jaunās tehnoloģijas virtuālajās telpās.
 • Lai pārbaudītu jaunākās NLP metodes, kurām ir ievērojams valodu apguves potenciāls, kas balstīti uz konkrēto modeļiem, piemēram, ELMO un BERT, un to ieviešana attiecīgajā kontekstā.

LITHME arī izskatīs tādus kritiskos jautājumus kā topošo valodu tehnoloģiju ētiskās sekas, nevienlīdzība par piekļuvi tehnoloģijām, privātuma un drošības jautājumi, jaunie nezināmie maldināšanas un noziedzības izplatītīšanā.

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

contact us

raksti mums