PostDoc Latvia logo

Populārzinātniskā atskaite par Pētnieciskā projektā 1.1.1.2/VIAA/1/16/112 “Laiktelpiska pilsētas satiksmes modelēšana, izmantojot lielos datus” paveikto pirmajos 12 mēnešos

Pētot transportlīdzekļu kustību pilsētā, ļoti bieži tā tiek kā analogs salīdzināta ar cilvēka asinsrites sistēmu – automašīnas veido satiksmes plūsmu, kas “plūst” pa galvenajām maģistrālēm („artērijām”) un sazarojas ar mazākajiem ceļiem jeb „kapilāriem”. Tomēr atšķirībā no asinsrites sistēmas, satiksmes plūsmu struktūra ir atkarīga ne tikai no ceļu tīkla, bet arī no satiksmes dalībnieku lēmumiem. Labi informēti (pateicoties navigācijas aprīkojumam) autovadītāji pieņem ātrus lēmumus par to maršrutu, padarot satiksmes plūsmas struktūru dinamisku un grūti prognozējamu. No prognozēšanas viedokļa (viens no transporta inženierijas galvenajiem uzdevumiem) satiksmes plūsmu struktūras noteikšanas uzdevumu sarežģī nepieciešamība ņemt vērā ne tikai ceļa posmu telpiskās attiecības, bet arī laiku – cik ātri satiksmes izmaiņas (piemēram, satiksmes sastrēgumi) izplatīsies ceļu tīkla kaimiņos (1.att.).

1. att. Satiksmes sastrēgumu paplašināšana telpā un laikā
(attēls ir sagatavots hEART-2018 konferencei, pamatojoties uz Google Maps datiem)

Pilsētas satiksmes plūsmas telpiskās un laika struktūras novērtējums ir viens no 1.1.1.2.VIAA/1/16/112 projekta “Laiktelpiska pilsētas satiksmes modelēšana, izmantojot lielos datus” mērķiem. Projekta ietvaros tiek analizētas un pārbaudītas praksē galvenās pieejas šīs problēmas risināšanai:

  • laiktelpisko struktūru pētnieks identificē, pamatojoties uz informāciju par ceļu tīklu, vidējo ātrumu un braukšanas laiku (eksogēnā filtrācija);
  • laiktelpiskā struktūra tiek noteikta, izmantojot statistikas metodes, piemēram, korelācijas analīzi (endogenā filtrācija);
  • laiktelpiskās struktūras noteikšana balstās uz informāciju par konstruētā modeļa prognozējošo jaudu – piemēram, novērtēšana, izmantojot ģenētisko algoritmu (“iesaiņotā” informatīvo zīmju izvēle);
  • laiktelpiskā struktūra tiek novērtēta automātiski, iekļaujot atlasi modeļa novērtēšanas procedūrā (“integrēta” informatīvo zīmju izvēle).

Protams, šāda sarežģīta uzdevuma risināšana nav iespējama bez ciešas sadarbības ar citiem pētniekiem šajā jomā. Tāpēc projekta ietvaros ir paredzētas šādas darba vizītes:

  • Darba vizīte Deusto universitātes (Bilbao, Spānija) DeustoTech pētniecības institūtā. Pētniecības komanda DeustoTech Mobility  īsteno vairākus zinātniski-pētnieciskus projektus satiksmes plūsmu modelēšanas jomā (piemēram, TIMON – Enhanced real time services for an optimised multimodal mobility relying on cooperative networks and open data), un galvenais vizītes mērķis bija izpētīt mūsdienu metodoloģijas šajā jomā. Vizītes ietvaros tika izveidoti zinātniskie kontakti ar prof. Enrique Onieva, Hugo Landaluce, Pedro López un citiem pētniekiem un tika pārrunātas sadarbības iespējas  projekta ietvaros.
  • Mobilitāte Tesalijas universitātē (Volos, Grieķija), projekta oficiālais partneris. Mobilitātes ietvaros tika veikts kopīgs zinātniskais darbs ar TTLog laboratorijas (Traffic, Transportation and Logistics) vadošajiem pētniekiem – prof. Eftihia Nathanail un Maria Karatsoli – par sociālajiem tīkliem kā iespējamo satiksmes informācijas avotu (“Exploring the Potential of Social Media Content for Detecting Transport-Related Activities”). Darba rezultāti tiks prezentēti RelStat-2018 konferencē.
  • Dalība konferencē „XII World Conference of the Spatial Econometrics Association (SEA)”, Vīnē, 11.-12. jūnijā, 2018. Šī konference ir viena no svarīgākajām konferencēm telpiskās ekonometrijas jomā. Šogad konferencē piedalījās prof. James Lesage, Ingmārs Prucha, Roger Bivand Giuseppe Arbia un citi vadošie zinātnieki. Konferencē tika prezentēts mans pētījums “Temporal aggregation effects in spatiotemporal traffic modelling”.
  • Dalība konferencē „29th European Conference on Operation Research (EURO-2018)”, Valensijā, Spānijā, 8.-12. Jūlijā – lielākā konference (aptuveni 3000 dalībnieku) par operāciju pētījumiem (tostarp – par satiksmes jomu) Eiropā. Konferencē tika prezentēts mans pētījums “Estimating a spatiotemporal network of urban traffic flows”.
  • Dalība konferencē „7th Symposium of the European Association for Research in Transportation (hEART 2018)”, Atēnās, Grieķijā, 3-9 septembrī – svarīga transporta inženieru konference. Konferencē tika prezentēts mans pētījums “Spatiotemporal structure of urban traffic flows: from road network to data-driven feature selection”.

contact us

raksti mums