PostDoc Latvia logo

Populārzinātniskā atskaite par Pētnieciskā projektā 1.1.1.2/VIAA/1/16/095 “Enerģijas ražošanas, sadales un pārvaldības integrētais modelis” paveikto pirmajos 6 mēnešos

Enerģija, ekoloģija un ekonomika veido vienotu savstarpēji saistītu sistēmu, kurā pārmaiņas vienā no šīm jomām ietekmē pārējās divas. Realizējamais projekts piedāvā jaunu integrētu enerģijas ražošanas, izplatīšanas un pārvaldības modeli. Tas ir pētījums enerģētikas jomā, kas paredz priekšrocības ekoloģijas jomā, ieviešot atjaunojamus enerģijas avotus un ierosina jaunu enerģētikas politikas pieeju, lai veicinātu valsts ekonomikas attīstību. Šis pētniecības projekts sastāv no trīs daļām: a) enerģijas ražošana, b) enerģijas sadale c)enerģētikas politika un ekonomika.

Pirmajos 6 pētījuma mēnešos ir apkopoti dati par vēja ātrumu 2017. gadā dažādās Latvijas vietās vēja enerģijas ražošanas simulācijas nolūkos. Martā  tika veikts mobilitātes darbs MDBL, Keio Universitātē par Vides un enerģētikas modeļiem. Es piedalījos globālajā vides sistēmu līderu simpozijā KEIO SFC Japānā un iepazīstināju  ar savu projektu “Enerģijas ražošanas, sadales un pārvaldības integrētais modelis”. Man bija tikšanās un diskusijas par labākajiem globālajiem un reģionālajiem enerģijas kombināciju modeļiem ar profesoru Yasushi Kiyoki un profesoru Kunihiko Okano no Keio universitātes un ar vadošo pētnieku enerģētikas nozarē Hiromi Yamamoto no Centrālā pētniecības institūta elektroenerģijas rūpniecības daļas (CRIEPI) Tokijā, Japāna. Rezultātā esmu sagatavojusi raksta uzmetumu par enerģijas miksēšanas modeli. Atgriežoties no mobilitātes, esmu pabeigusi darbu “Labākais enerģijas miksējuma modelis un elektroenerģijas ražošanas modelēšanas pieejas piemērs Latvijai”, kas ir iesniegts starptautiskajai modelēšanas un zināšanu bāzu konferencei „EJC 2018”. Rakstā par enerģijas miksējumu tiek piedāvāts veids, kā aizstāt fosilos kurināmos enerģijas avotus ar vietēji ražotu enerģiju no atjaunojamiem enerģijas avotiem, parādot, ka tas būtiski palielinātu valsts neatkarību no importētās fosilās degvielas no citām valstīm elektroenerģijas ražošanā, piemēram, dabasgāzes, kā arī vienlaikus tas novestu pie tīrākas  vides valstī. Raksts tika pieņemts iekļaušanai EJC2018 konferencē. Es gatavojas prezentēt savu pētījumu EJC 2018 konferencē 4.-8.jūnijā, kā arī sniegt prezentāciju par projektu “Enerģijas ražošanas, sadales un pārvaldības integrētais modelis ” sesijas par AI, zināšanu bāzēm un vides inženierijas nākotnes virzieniem 2030. Gadā jau minētajā EJC 2018 laikā.

contact us

raksti mums