Pirmie projekta INGENIOUS rezultāti

ingenious logo

2022. gada februārī un martā ERASMUS+ projekta INGENIOUS ietvaros notika starptautiski tiešsaistes mītiņi. Mītiņu laikā tika apkopoti pirmo divu posmu rezultāti 5 valstu komandu kopdarbā: Grieķija – vadošā partnervalsts, Itālija, Bulgārija, Slovēnija un Latvija. Pirmos divus posmus aizvadīja attiecīgi Latvijā un Itālijā.

Tika apspriesti paveikto profesionālās izglītības docētāju aptauju analīzes rezultāti par digitālo un zaļo kompetenču esamību. Iegūto datu salīdzināšana ar Eiropas DigCompEdu standarta prasībām ļāva noteikt mācību ceļu un veidot prasības pilotprojektam profesionālās izglītības skolotāju sagatavošanai trūkstošajās kompetencēs.

Projekta trešajā posmā tiek izstrādāti digitālie mācību materiāli vairākiem skolotāju apmācības pilotkursiem. Turpmākajos posmos tiks izstrādāta digitālā mācību platforma un vadīti pilotkursi docētājiem.

Prof. Boriss Mišņevs, INGENIOUS projekta koordinators Transporta un sakaru institūta (TSI) vārdā, norāda: “Projekta rezultāti ir ļoti nozīmīgi gan augstākās izglītības attīstībai Eiropā, gan inovatīvu mācību organizācijas formu ieviešanai TSI.

INGENIOUS projekta mērķis ir izstrādāt vienotas digitālās platformas modeli un demonstrācijas prototipu, lai organizētu paplašināmu mobilo izglītības pakalpojumu, izmantojot mākoņtehnoloģiju.

ERASMUS+ Projekts “Pedagogu digitālās pedagoģijas prasmju un kompetenču stiprināšana” (GENIOUS), Līguma Nr. 2020-1-EL01-KA226-VET-094871 (2021-2023).

contact us

raksti mums