neierūsē

Pieteikšanās VIAA īstenotajam projektam mācībām pieaugušajiem ir atvērta!

4. aprīlī tika atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (jeb mācības pieaugušajiem), kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Projekts ir paredzēts pieaugušajiem no 25 gadu vecuma, lai attīstītu un apgūtu digitālās profesionālās prasmes, kas ir nepieciešamas darba tirgū.

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Transporta un sakaru institūts, VIAA projekta ietvaros piedāvā kursu “SQL vaicājumi datubāzēm”, kur dalībniekiem būs iespēja attīstīt prasmes darbā ar datoru un sasniegt sekojošus rezultātus:

  • Zināšanas un sapratne par datubāzes tehnoloģijām un SQL vaicājumvalodu;
  • Prasme pielietot datu manipulācijas SQL operatorus (SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE);
  • Prasme pielietot SQL datu apstrādes funkcijas un operatorus;
  • Kompetence saprast iepriekš sagatavotus SQL vaicājumus, koriģēt tos, kā arī pašiem sagatavot sarežģītus SQL vaicājumus.

Kursu vadīs prorektors akadēmiskajā un zinātniskajā darbā, profesors, Dr. sc. ing. Mihails Savrasovs.

Pieteikšanās ir atvērta līdz 3. maijam tiešsaistē!

9. pieteikšanās kārtā ir iespējams izvēlēties kādu no piedāvātajām izglītības programmām (gandrīz 200), kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Iespēja apgūt digitālās prasmes Mācību pieaugušajiem projekta 9. kārtas ietvaros notiek Eiropas Savienības prasmju gada (#EuropeanYearOfSkills) ietvaros.

contact us

raksti mums