Auditorium

Piesakies stipendijai Studētgods!

Sociālajai stipendijai “Studētgods” pieteikties visu kursu Latvijas augstskolu pilna laika klātienes bakalaura un koledžas programmu studenti līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot):

  •  “Jaunietis 3+” – Fizisko personu reģistrā vismaz vienam no studējošā vecākiem reģistrēti trīs bērni vai vairāk;
  • “Vecāks 3+” – Fizisko personu reģistrā pašam studējošajam reģistrēti trīs bērni vai vairāk;
  • “Bārenis/bez vecāku gādības” – studējošais līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai Fizisko personu reģistrā reģistrēts kā bārenis vai bez vecāku apgādības palicis jaunietis;
  • “I vai II grupas invalīds” – studējošais ar I vai II invaliditātes grupu, kuri atbilst stipendijas “Studētgods” saņemšanas kritērijiem.

Stipendijas “Studētgods” apmērs ir 175 eiro mēnesī 10 mēnešus gadā!

Pieteikšanās stipendijai “Studētgods” notiks no 1. līdz 20. februārim.

Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Tā, centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem. Kritēriji tiek pārskatīti reizi semestrī.

Pieteikties stipendijai “Studētgods” var, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu (https://latvija.lv/Epakalpojumi/EP223), līdz 20.februārim.

Plašāka informācija VIAA tīmekļvietnē.

contact us

raksti mums