dom-fou-yrmwvcdyhmi-unsplash

Piesakies stipendijai “Studētgods”!

Studentiem vecumā līdz 25 gadiem (ieskaitot), ir iespēja pieteikties stipendijai “Studētgods”, kas noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā!

Uz stipendiju var pretendēt studenti:

  • no daudzbērnu ģimenēm
  • bāreņi un bez vecāku apgādības palikuši jaunieši
  • ar I un II grupas invaliditāti

Lai pieteiktos stipendijai, šo sociālo grupu studentiem jābūt imatrikulētiem studijām 1.kursā bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē.

Pieteikties var arī tad, ja studējošais atjaunojas studijām 2023.gadā pēc studiju pārtraukuma bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē.

Stipendijai var pieteikties arī 2. kursā studējošie – tajā skaitā arī tie, kuri stipendiju saņēma jau 1.kursā, ja vidējā svērtā atzīme iepriekšējā semestrī ir 6 un augstāka.

Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi

  • centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā jābūt ne zemākiem par 30% un latviešu valodā ne zemākiem par 40%
  • studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk
  • studentam jābūt bez akadēmiskiem parādiem
  • Kritēriji tiek pārskatīti reizi semestrī

Pieteikties stipendijai “Studētgods” var, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu, līdz 20.februārim. Plašāka informācija IZM tīmekļvietnē.

contact us

raksti mums