dom-fou-yrmwvcdyhmi-unsplash

Piesakies stipendijai Studētgods!

Studentiem vecumā līdz 25 gadiem (ieskaitot), ir iespēja pieteikties stipendijai “Studētgods”, kas noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā!

Šajā studiju gadā uz stipendiju var pretendēt studenti

  • no daudzbērnu ģimenēm
  • bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši
  • ar I un II grupas invaliditāti

Lai pieteiktos stipendijai, šo sociālo grupu studentiem jābūt imatrikulētiem studijām 1.kursā bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē.

Pieteikties var arī tad, ja studējošais atjaunojas studijām 2022.gada rudens semestrī pēc studiju pārtraukuma bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē.

Šoruden stipendijai var pieteikties arī 2. kursā studējošie – tajā skaitā arī tie, kuri stipendiju saņēma jau 1.kursā, ja vidējā svērtā atzīme iepriekšējā semestrī ir 6 un augstāka.

Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi

  • centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā jābūt ne zemākiem par 30% un latviešu valodā ne zemākiem par 40%
  • studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk
  • studentam jābūt bez akadēmiskiem parādiem
  • Kritēriji tiek pārskatīti reizi semestrī

Pieteikties stipendijai “Studētgods” var, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu, līdz 20.septembrim. Plašāka informācija IZM tīmekļvietnē.

contact us

raksti mums