IMG_8787_TSI_small

PhD Studente Erasmus+ programmas ietvaros veiks pētījumu TSI

Doktorantūras studente Kristina Vaičiute (Kristina Vaičiūtė) no partneraugstskolas VILNIUS TECH (Viļņa, Lietuva) 3 mēnešus stažēsies Transporta un sakaru institūtā (TSI), Erasmus+ programmas ietvaros. Prakse notiks TSI zinātniskajā nodaļā profesores I. Jackivas vadībā.

Kristina Vaičiūtė savā zinātniskajā darbā pēta tehnoloģiju attīstības ietekmi uz augstskolu absolventu inženierkompetenču veidošanos. Tā kā TSI jau daudzus gadus ir līderis transporta un loģistikas izglītībā Latvijā (pirmās bakalaura un maģistra programmas tapušas tieši TSI) un vairāk nekā 3 tūkstoši TSI absolventu strādā transporta un loģistikas jomā, pieredze šo programmu pasniegšanā un absolventu nepieciešamo kompetenču veidošanā, ņemot vērā mūsdienu tendences, ir ļoti interesanta mūsu partneriem.

contact us

raksti mums