Pētījuma projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/458 “Viedās ekonomikas modeļu attīstīšana viedajām pilsētām” veiksmīgi uzsākts ar vairākām aktivitātēm MP3

PostDoc Latvia logo

Viens raksts tika iesniegts pārskatīšanai un vēl viens raksts tiek gatavots iesniegšanai izskatīšanai. Iesniegts arī abstrakts dalībai 15. starptautiskajā Eiropas Socioloģiskās asociācijas konferencē.

Uzsākts darbs pie vietnes Smart City – Smart Economy izveides, kas plānota gan projekta rezultātu izplatīšanai, gan pašreizējā pētījumu posma veikšanai. Vietne saturēs informāciju par projektu, intervijas ar fin-tech uzņēmuma pārstāviem, kas nodarbojas ar digitālo banku darbību Rīgā, un ierakstus par fin-tech uzņēmumu lomu viedajā pilsētā.

Sadarbība ar nozarēm – ietver nepārtrauktu sadarbību ar fin-tech uzņēmumu pārstāvjiem Rīgā, iepriekšēju saskaņošanu ar Rīgā strādājošā transporta uzņēmuma direktoru un ievaddiskusijas ar Jēkabpils pašvaldības pārstāvjiem, par galveno tēmu – iespējamai atkritumu apsaimniekošanas reformai reģionā un pilsētā.

contact us

raksti mums