PostDoc Latvia logo

Paveiktie darbi pēdējos 3 mēnešos projektā (Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/095)

Paveiktie darbi pēdējos 3 mēnešos projektā:
Dalība EJC2020 starptautiskajā konferencē par informācijas modelēšanu un zināšanu bāzēm. Darba prezentācija ar nosaukumu “Open Routed Energy Distribution Network Simulation for Maui Village Case Study”. Raksta sagatavošana “Energy Policy and Economy Based on Smart Grid Routing Protocols and Energy Trading”. RelStat2020 starptautiskās konferences prezentācijas sagatavošana. Darbs pie enerģijas uzkrāšanas maršrutētā viedā tīkla modelī. Raksta gatavošana ar nosaukumu “Countryside Energy Distribution with Routed Energy Network: Latvia Case Study”.

contact us

raksti mums