covid19

Par studiju procesa organizēšanu Transporta un sakaru institūtā (TSI) no 2021. gada 15.novembra

Saistībā ar 11.11.2021 grozījumiem (Nr. 828) Ministru kabineta rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (09.10.2021.) sākot ar 2021. gada 22. novembri studiju process TSI  tiek īstenots klātienē drošā režīmā. Studijām drošā režīmā tiek pielaisti tikai tie Studējošie, kuri ir uzrādījuši sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Studiju procesa īstenošanā ietilpst arī praktiskie un laboratorijas darbi, pārbaudes darbi un ieskaites studiju kursa ietvaros.

Studējošie, kas nav uzrādījuši sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tiesīgi piedalīties studijās attālināti, pieslēdzoties platformai BigBlueButton.

Bibliotēkā, Sporta centrā un TSI kafejnīcā darbs tiek organizēts drošā režīmā, saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām šīm darbības nozarēm.

Lai verificētu savu COVID-19 sertifikātu, Jums ir nepieciešams:

Atsūtīt COVID19 sertifikātu uz izzinas@tsi.lv

vai

Uzrādīt COVID19 sertifikātu Studiju daļā (100.kab)

Ne vēlāk kā 15 min pēc lekcijas sākuma pielikt savu ISIC vai balto karti pie karšu lasītāja, kas atrodas auditorijā.

Ja iedegas zaļā gaisma
Jūs esat reģistrēts lekcijai

Ja iedegas sarkanā gaisma
Lūdzam vērsties Studiju daļā

contact us

raksti mums