thumb_3934_default_big

Meitenes IT – izaicinājums vai nākotnes perspektīva

Prognozes lēš, ka līdz 2030. gadam visā pasaulē sievietes – IT speciālistes – būtu vien līdz 22% no kopējā speciālistu skaita. Lai arī kopējā skaita tendence šobrīd lēnām palielinās, to var uztvert par sava veida signālu, kas liek arvien lielāku uzmanību pievērst tieši meiteņu iesaistei šajā nozarē. Jau šobrīd gan valsts, gan nevalstiskās organizācijas, gan arī uzņēmumi īsteno dažāda veida mācības un seminārus, lai pēc iespējas vairāk sieviešu veidotu savu karjeru tieši IT jomā.

Mūsdienās arvien biežāk tiek runāts par meiteņu dalību un zināšanu paaugstināšanu STEM jomā. Jau šobrīd gan valsts, gan nevalstiskās organizācijas, gan arī uzņēmumi īsteno dažāda veida mācības un seminārus, lai pēc iespējas vairāk sieviešu veidotu savu karjeru tieši IT jomā.

Lai arī pasaulē joprojām IKT tiek pieskaitītas pie tām nozarēm, kurās lielākoties tomēr strādā vīrieši, šī tendence lēnām mainās. Arvien vairāk meiteņu redz sevi kādā IT amatā, parāda savas prasmes un zināšanas, izvēloties savu nākotni veidot tieši šajā jomā un iekarojot darba tirgu. Transporta un sakaru institūta (TSI) valdes priekšsēdētāja, profesore Irina Jackiva uzsver: “Mēs dzīvojam strauji mainīgā pasaulē, un tehnoloģijas ir viena no galvenajām lietām, kas mūs atbalsta, jo tās atvieglo mūsu dzīvi. Bet tehnoloģijas bez labas, gudras pārvaldības nav nekas. Es uzskatu, ka IT komandā ļoti svarīga ir meitene, sieviete. Kāpēc? Jo tad, kad izstrādā jaunu projektu vai produktu, domā par dažādiem lietotājiem. Ja komandā ir meitene, tad tajā būs patiesa dažādība, tiks ietverti dažādi viedokļi. Bez sievietes IT komandā nav iespējams domāt par dažādību. Esmu patiesi pārliecināta, ka meitene var papildināt projektu ar dažādām lietām, kas ir ļoti svarīgas, lai tas būtu veiksmīgs un izdotos. Mūsdienu meitenes ir apveltītas ar asu prātu, intuīciju, viņas ir spējīgas. Es ļoti novērtēju, kad, veidojot komandas, piedomā par dzimumu līdzsvaru, kad vadītāji atbalsta sievietes viedokli. Ikviens zina, ka IT mūsdienās ir joma, kurā vairāk tomēr dominē vīrieši, taču mums tas ir jāmaina.” Pastāv virkne stereotipu, kas ietekmē sabiedrības viedokli par sievietēm IT nozarē. Piemēram, nereti runā, ka meitenes IT ir klusas un introvertas. Taču var teikt, ka TSI studentes un pasniedzējas lauž šos stereotipus. Viņas ir radošas, enerģiskas, komunikablas, mērķtiecīgas un sievišķīgas.

Paula Pūpola

Paula Pūpola šobrīd studē bakalaura programmā “Datozinātnes” 3. kursā, un izvēlējās studēt IT, jo viņai patīk loģika, patīk risināt problēmas, un informāciju tehnoloģijas ir tā sfēra, kurā viņa var izpausties: “Mans mīļākais studiju priekšmets ir datubāzes, jo man patīk loģiskā domāšana. Datubāzēs tieši ir ļoti svarīgi visu salikt pa plauktiņiem un jau savlaicīgi visu izplānot. Un man patīk arī datu zinātne un viss, kas saistīts ar datiem.”

Marija Jastrebinska ir bakalaura programmas “Datozinātnes” pēdējā kursa studente, viņas mīļākais studiju priekšmets ir programmēšana, bet iedvesmotāja ir Ada Lavleisa: “Man vienmēr ir patikuši laboratorijas darbi, rakstīt kodu, kompilēt, meklēt kļūdas manā kodā. Un bieži vien, kad mans kods nestrādāja, es mēģināju viņu iedarbināt, biju priecīga, kad man tas izdevās, un izjutu savā veidā gandarījumu par to.”

Veronika Soldatyenkova ir dubultā diploma bakalaura studiju programmas “Datorzinātnes: mākslīgais intelekts” (sadarabībā ar UWE Bristol) 1. kursa studente, mīļākais priekšmets ir augstākā matemātika: “Esmu izvēlējusies studēt IT, jo kopš 10 gadu vecuma jau apmeklēju IT kursus un pēc tam nolēmu, ka vēlos savu dzīvi saistīt ar IT”.

Karjera IT nozarē – jā vai nē?

Katram ir savs stāsts un savi iemesli, kas ir ietekmējuši nākotnes profesijas izvēli. Vienam tā var būt joma, otram savs bērnības vai vecāku nepiepildīts sapnis, citam, iespējams, atalgojums vai vēlme sekot līdzi profesijas pieprasījuma tendencēm darba tirgū.

Marija Jastrebinska

Marija Jastrebinska izvēlējās studēt IT, jo bērnībā bija izlasījusi “Profesora Fortrāna enciklopēdiju”: “Man vienmēr patika matemātika, bet kādā brīdī sapratu, ka tomēr nebūšu akadēmiskais matemātiķis, ka mani interesē praktiskais matemātikas pielietojums – formalizēt, risināt uzdevumus, rēķināt. Un informācijas tehnoloģijas brīdī, kad es stājos universitātē, TSI bija visforšākā vieta, kur to mācīties. Tā arī darīju. Un tiešām esmu ļoti priecīga, ka esmu izvēlējusies tieši informācijas tehnoloģijas.” Savukārt Paula Pūpola uzsver, lai veidotu karjeru IT nozarē, vispirms šai nozarei, kā arī darbam, ko dari, tik tiešām ir jābūt saistošam: “Īpašībām, kurām būtu jāpiemīt, lai varētu strādāt IT jomā, noteikti ir atbildības sajūta, precizitāte, un tajā pašā laikā arī radošums, jo ir dažādas situācijas, kurām ir jāatrod unikāls risinājums.”

Izglītība IT jomā sniedz ne vien tehniskās zināšanas, bet attīsta arī loģisko domāšanu, uzmanības noturību, trenē lietu secību, pašdisciplīnu, palīdz saskatīt un meklēt kopsakarības – tas viss ikdienā palīdzēs vieglāk organizēt savu darbu. Riga TechGirls vadītāja Anna Andersone uzsver, ka tehnoloģiju zināšanas sniedz papildus iespējas sievietēm un meitenēm, nodrošinot rīkus, ar kuriem radīt savus risinājumus un sasniegt kā personiskos tā profesionālos mērķus: “Programmēšana veicina radošumu, kritisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmes, kas ir vērtīgas daudzās dzīves jomās. Attīstot šīs prasmes, sievietes un meitenes var ar pārliecību stāties pretī izaicinājumiem un pozitīvi ietekmēt gan sev tuvumā notiekošo, gan pasauli kopumā. Digitālās prasmes sniedz piekļuvi palielinātām darba iespējām strauji augošajā tehnoloģiju nozarē, vienlaikus sniedzot ieguldījumu inovatīvu risinājumu izveidē!”

CEO and Chair of the Board at Riga TechGirls Anna Andersone

Ir daudz pozitīvu aspektu, kas var veiksmīgi ietekmēt karjeras izveidi tieši IT jomā, taču kas var to kavēt? Profesore I. Jackiva atzīmē: “Ir viena lieta, kas meitenei dažkārt var būt ļoti sarežģīta. Nebūt izcilai. Meitenes cenšas būt izcilas un perfektas it visur, uz visiem 100%. Un nereti to ir grūti pieņemt. Kādreiz var gadīties kļūmes ar savu programmatūru vai kāds cits šķērslis, bet tik un tā jācenšas iet soli pa solim pretī savam sapnim, jo rezultātā viss būs lieliski, taču nereti ceļa vidū var būt grūtības. Uzskatu, ka sabiedrībai vajadzētu iedvesmot meitenes veidot savu karjeru IT jomā, jo ikvienam ir jāsaprot, ka mūsdienās patiesībā jebkuram darbam ir vajadzīgas IKT prasmes. Un, ja mums nav šādas meitenes komandā, mums nav holistiska skatījuma uz risināmo uzdevumu.”

IT ir sarežģīta nozare – mīts vai patiesība?

Iespējams, ka ir nācies dzirdēt ne vienu vien stāstu, ka IT joma ir sarežģīta, tā ir pārāk tehniska, nav domāta sievietēm, ka meitenes neinteresējas par IT jomu. Jāsaka, ka visas dāmas atzīst, ka tie visi ir mīti. Paula Pūpola apstiprina, ka zina ļoti daudz meitenes, kas interesējas par IT jomu, kā arī pašlaik viņai ir prakse informāciju tehnoloģijās, kur komandā samērā plaši ir pārstāvēts daiļais dzimums: “Es ieteiktu studēt arī citām meitenēm informācijas tehnoloģijas, jo mēs ne ar ko neesam sliktākas par puišiem. Un, iespējams, ir pat dažas lietas, kuras mēs varam izdarīt labāk, jo mēs esam precīzas un ļoti atbildīgas. Un nav nozīmes dzimumam, šeit tiešām ir svarīgi, lai tev patīk tas, ko tu dari.”

Darba vai prakses meklējumos par laimi neviena no studentēm nav saskārusies ar dzimumu diskrimināciju, kad priekšroka tiek dota vīriešiem vai tieši otrādi – sievietēm. Meitenes lielākoties ir saskārušās ar taisnīgu pretendentu izvērtēšanu – gan tehnisko, gan arī citu prasmju un komptenču novērtēšanu, kas ir nepieciešamas ikdienā darba veikšanai. TSI asociētā profesore Nadežda Spiridovska uzskata: “IT joma nav necik sarežģītāka par medicīnu vai bioloģiju. Dzimumu nelīdzsvarotība IT sfērā ir tāda daudzfaktorāla parādība. Viens no faktoriem ir sociāli kultūras faktors jeb vienkāršākiem vārdiem – stereotips. Un mūsu sabiedrībā varbūt mazākā pakāpē, bet daudzās sabiedrībās un daudzās kultūrās IT sfēra tiek uzskatīta par to sfēru, kur darbojas vīrieši. Un arī izglītība ir viens no faktoriem, kas meitenēm var traucēt. Proti, ja nav iegūta izglītība IT sfērā, tad meitenei ir grūti konkurēt, bet no otras puses – tas pavērš iespējas, jo laba izglītība ļaus līdzsvarot šo nevienlīdzību.”

Kas IT jomā ir pats aizraujošakais?

Neapšaubāmi strādāt starptautiskā kolektīvā ar dāžādu valstu un jomu pārstāvjiem var būt izaicinoši, taču tajā pašā laikā ir iespēja tik daudz mācīties un iegūt – gan zināšanas, gan prasmes, iepazīt kultūras, valodas, izprast citu cilvēku darba specifiku, kā arī veicināt iecietību, trenēt pacietību un spēju pieņemt dažādo viedokli. Nadežda Spiridovka pievienojas: “IT joma sadarbībā ar dzīvi piedāvā ļoti izaicinošus un ļoti interesantus uzdevumus, kuru atrisināšanai ir nepieciešams nemitīgi attīstīties, vienkāršiem vārdiem – mācīties. Un man vienmēr ir paticis mācīties.” Paula pievienojas, ka pats aizraujošākais ir tas, ka katra diena ir izaicinājumiem pilna, jo informāciju tehnoloģijas nemitīgi mainās un attīstās, līdz ar to tas esot arī speciālistu pienākums – attstīties un pilnveidot sevi.

Veronika Saldatyenkova

Lai kļūtu veiksmīgs IT speciālists vai pat vadītājs, nepietiks vien ar teorētiskām zināšānām vai apgūtām programmēšanas valodām. Veronika uzsver, ka, viņasprāt, pats interesantākais un svarīgākais ir tas, ka var izmantot dažādas savas prasmes un stiprās puses, lai mērķtiecīgi sasniegtu vēlamo rezultātu: “Kā UX/UI dizaineris es varu apvienot savas komunikācijas prasmes, lai atrastu klientus, savas radošās prasmes, jo man viss ir jāprojektē, un arī IT prasmes, jo dažreiz man ir nepieciešams rakstīt kodu. Ziniet, es ieteiktu meitenēm studēt IT, jo pastāv stereotips, ka IT ir tikai par un ap programmēšanu. Patiesībā runa nebūt nav tikai par to, ir ļoti daudz sfēru, kurās sevi parādīt. Piemēram, grafiskie dizaineri, UX/UI dizaineri, spēļu dizaineri. Ja esi radošs cilvēks, savu karjeru vari droši veidot IT jomā.”

TSI valdes priekšsēdētāja Irina Jackiva atzīmē, ka šobrīd šajā jomā vidēji 15-20 procenti ir sievietes, tajā skaitā arī studentes, bet sabiedrībā ir nepieciešams krietni lielāks skaits, lai līdzsvarotu komandas, pilnvērtīgākai analīzei, uzvedības aspektam ikvienā īstenotajā projektā: “Tiešām vēlos aicināt ikvienu meiteni. Lūdzu, nedomājiet, ka tā ir grūtībām pilna karjera, patiesībā tā ir ļoti aizraujoša, ļoti interesanta karjera. Jūs redzēsiet sev apkārt daudz dažādus cilvēkus un īstenosiet ko pavisam novatorisku! Uzdrīkstieties, esiet pārliecinātas par sevi un savām prasmēm, iekarojiet IT pasauli! Nav nekā neiespējama, ja vien to patiesi vēlaties!”

Video: https://www.youtube.com/watch?v=HjKP8jCWbnA

https://forbesbaltics.com/lv/zinas/raksts/meitenes-it—izaicinajums-vai-nakotnes-perspektiva

contact us

raksti mums