Aleksandr Kotlar

Loģistikas joma – plašas darba un izaugsmes iespējas

Transports un loģistika ir viena no nozīmīgākajām nozarēm mūsu valstī. Arī šī joma izjūt augstas raudzes speciālistu trūkumu – pārlūkojot Latvijā populārākos vakanču portālus, redzams, ka darba sludinājumi minētājā sfērā ir vairāki simti, arī atalgojums profesionālim ir ap 2000–3000 eiro. Par to, kāpēc ir vērts studēt loģistiku plašāk, stāsta Transporta un sakaru institūta (TSI) profesionālā bakalaura studiju programmas „Transporta un biznesa loģistika” direktors un uzņēmuma „GEFCO Baltic” pārdošanas nodaļas vadītājs Aleksandrs Kotļars.

Profesiju daudzveidība

Viņš norāda, ka jauniešu interese izzināt loģistikas jomu allaž bijusi gana liela. Un tas nav pārsteidzoši, jo iegūtā izglītība ļauj veidot daudzpusīgu karjeru gan Latvijā, gan pasaulē.

Pēc studijām paveras plašas izaugsmes iespējas – var kļūt par loģistikas vadītāju, pārvadājumu organizētāju, piegādes ķēžu analītiķi, iepirkumu speciālistu, noliktavas vadītāju, transporta sistēmu izstrādātāju un tamlīdzīgi. Var turpināt arī studijas, proti, pēc bakalaura grāda iegūšanas iestājoties maģistrantūrā. Tas ļaus vēl augstākā līmenī iepazīt transporta un loģistikas jomu un attiecīgi ieņemt augtākus amatus,” norāda A. Kotļars. Viņš piebilst, ka atslēgas uz labāku darba samaksu ir pieredze un zināšanas. „Darba samaksa ir konkurētspējīga, taču iesākumā jauniešus aicinātu domāt, ko es ar savām zināšanām un idejām spēju dot uzņēmumam. Augsti kvalificēti profesionāļi saņem cienīgu darba samaksu,” uzsver A. Kotļars, piebilstot, ka loģistikas joma paver starptautiskas iespējas, proti, transports un loģistika ir cieši saistīta ar starptautisko arēnu, sadarbību ar ārzemēm. Šis aspekts savukārt nozīmē plašus horizontus speciālista izaugsmei.

Lisbeta Koiv (Igaunija), TSI studente maģistra studiju programmā “Transports un loģistika”

Dinamiska darba vide

Lisbeta Koiv (Igaunija), TSI studente maģistra studiju programmā “Transports un loģistika”

Neraugoties, ka arī šajā nozarē ienāk robotizācija un atsevišķus darbus spēj aizstāt viedās ierīces, cilvēka intelekts ir un būs neaizvietojams. „Galvenā vērtība ir spēja analītiski un kritiski domāt un vērtēt. Automatizācija aizstāj dažādas manuālas darbības, bet cilvēka ziņā ir plānošana, stratēģiju izstrāde.”

A. Kotļars norāda, ka transporta un loģistikas nozare ir ļoti mainīga. „Nākotnē radīsies jauni virzieni. Jau tagad redzam, cik ļoti strauji attīstās e-komercija, stratēģiskie loģistikas partneri, zaļā loģistika, reversā loģistika, kas nozīmē ne tikai preču atgriešanu, bet arī atjaunošanu, pārstrādi. Un šiem virzieniem vajadzīgi jauni loģistikas risinājumi. Un tāpēc zinoši speciālisti būs ļoti pieprasīti. Mainās arī patērētāju paradumi un klientu biznesa modeļi, un arī tiem jāspēj operatīvi pielāgoties, lietojot atbilstošas zināšanas un prasmes. Katrā ziņā darba vide ir ļoti dinamiska, un nākotnē darba vektors būs vērsts uz kompleksu risinājumu izstrādi,” uzsver A. Kotļars.

Viņš skaidro, ka loģistikas nozari ietekmē notikumi citās nozarēs „Kā piemēru ņemsim automašīnu ražošanu. Mainās patērētāju uzvedība – viņi vairs nevēlas pirkt mašīnas, bet tās īrēt. No loģistikas puses raugoties, šī paradumu maiņa kardināli maina piegādes ķēdes procesu un pieeju, kā piegādāt, kā apkalpot, kā savākt automašīnas.”

Ieskicējot nozares attīstības tendences, viņš arī norāda, ka loģistikā ir multidisciplināra vide. „Mēs vairs nevaram atdalīt transporta un loģistikas jomu no informācijas tehnoloģijām. Tas viss ir savstarpēji saistīts.”

TSI starptautiskā konference “19th International Multidisciplinary Conference of Reliability and Statistics in Transportation and Communication (RelStat) 2019. gadā / TSI arhīvs

Speciālistu apmācības

Aizraujošas ir arī studijas loģistikas jomā, tāpēc, lai ietu līdzi laikam, studiju saturā būtu jāiekļauj nozares novitātes un tendences. Tieši tāpēc, lai stiprinātu savu konkurētspēju Eiropas izglītības tirgū, TSI profesionālā bakalaura studiju programma „Transporta un biznesa loģistika” ir modernizēta, un ar jaunajām studiju iestrādēm studenti varēs iepazīties jau šoruden. „Programmas atjaunināšana aizņēma aptuveni gadu. Mums bija svarīgi studentiem sniegt jaunāko un būtiskāko informāciju, kas šobrīd notiek nozarē, kā tā attīstās. Kā arī analizējām, kas tiek piedāvāts studentiem citviet Eiropā līdzīgās programmās. Šobrīd esam pilnveidojuši vairākus studiju kursus, atjaunojam literatūras krājumus, tos papildinot ar grāmatām, publikācijām, kur ir atainota transporta un loģistikas nozare mūsdienās, kas būs brīvi pieejama e-vidē,” stāsta A. Kotļars.

Kvalifikācijas/specializāciju iespējas

Kā jaunums minams arī tas, ka otrā kursa izskaņā studentiem būs iespēja izvēlēties vienu no specializācijām: operatīvo loģistiku vai piegādes ķēžu vadību. Izvēloties operatīvo loģistiku, studenti padziļināti apgūst informāciju par loģistikas procesu vadību uzņēmumos, noliktavas procesiem, kas sniedz plašas iespējas realizēties kā loģistikas vai iepirkumu ekspertam rūpniecības, tirdzniecības uzņēmumos, vai loģistikas centros un noliktavās. Savukārt specializācija piegādes ķēžu vadībā sniedz padziļinātas zināšanas starptautiskos pārvadājumos, klientu vadības loģistikā, ārējo sakaru vadībā, strādājot uzņēmumos, kas nodarbojas ar loģistikas pakalpojumu sniegšanu vai ražošanu.

Pēc tam seko divas specializējošās prakses – 3. un 4. kursā. „Gribam sniegt pēc iespējas plašāku zināšanu loku, tāpēc programmā apvienotas vairākas disciplīnas, kas ir nesaraujami saistītas ar nozari, piemērām, IT, vadības jautājumi. Tādējādi studentam veidosies izpratne, piemēram, lietojot IT iemaņas, kādus risinājumus integrēt transporta sistēmu izveidē, piegādes ķēžu organizēšanā, kā sadarboties ar pakalpojumu sniedzējiem.”

Programma tiek īstenota gan latviešu, gan angļu valodā. Klātienē studijas ilgst četrus gadus, neklātienē – piecus.

Vēl viens bonuss – TSI ir izveidojusies sadarbība ar daudziem starptautiskiem uzņēmumiem, kur studenti apgūst praksi. Ja students izrāda iniciatīvu, apliecina ar savu darbu zināšanas un vēlmi darīt vairāk, uzņēmumi piedāvā iespēju kļūt par pastāvīgu darbinieku.

Pieteikties studijām TSI vēl ir iespējams – uzņemšana turpinās līdz 31. augustam.

Pasākums studentiem “Karjeras diena” / TSI arhīvs

contact us

raksti mums